Ekonomska i monetarna politika, Carinska unija: Materijali