Evropski parlament poziva Srbiju da uskladi spoljnu politiku sa Evropskom unijom

8 January 2015, Comments: 0

8. januar 2015. godine

Evropski parlament poziva Srbiju da uskladi spoljnu i bezbednosnu politiku sa politikom EU u vezi sa Rusijom i smatra da u ranoj fazi pregovora o članstvu treba otvoriti poglavlja 23, 24 i 35, navodi se u prvom nacrtu rezolucije o napretku Srbije. Iz tog dokumenta proističe da Srbija treba da uloži dodatne napore u primeni zakona i na planu reformi, uključujući reformu pravosuđa i borbu protiv korupcije, dok prilike u vezi sa slobodom izražavanja zabrinjavaju. Nacrt rezolucije će se naći pred Evropskim parlamentom u martu, a prethodno će ga razmotriti Spoljnopolitički odbor EP u dva navrata, prvo u januaru a zatim u februaru pošto budu dostavljeni amandmani, rečeno je EurAktivu u toj evropskoj instituciji.

Evropski parlament poziva Srbiju da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa politikom EU, uključujući i politiku prema Rusiji; izražava žaljenje jer se Srbija nije sama uskladila, kada je pozvana, sa odlukama Saveta (EU) u vezi sa restriktivnim merama prema Rusiji”, navodi se u prvom nacrtu rezolucije.

U dokumentu se pozdravlja predsedavanje Srbije Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u 2015. godini i njeni prioriteti i konstatuje njena spremnost da “podrži sve načine da se pojačaju napori za rešavanje sukoba na području OEBS-a na miran način“.

Evropski parlament, takođe, ohrabruje Srbiju i Kosovo da “napreduju u primeni već postignutih dogovora” i podseća na značaj normalizacije odnosa sa Prištinom za proces pregovora.

Evropski parlament podvlači da prema pregovaračkom okviru (EU) napredak u normalizaciji odnosa sa Kosovom u poglavlju 35 treba da se odvija paralelno sa napretkom u pregovorima u celini i ističe da poglavlje 35 treba otvoriti u ranoj fazi pregovora“, navodi se u nacrtu rezolucije.

U dokumentu se pozdravlja angažovanje Srbije na normalizaciji odnosa sa Kosovom i konstatuje da se tempo tih pregovora usporio prošle godine, između ostalog zbog vanrednih izbora koji su održani u Srbiji i na Kosovu.

Pozdravlja se i konstruktivan stav Srbije u vezi sa odnosima sa susednim zemljama koji je, kako se ocenjuje, omogućio značajan napredak na planu regionalne saradnje i jačanja odnosa sa EU, kao i sastanak premijera Srbije i Albanije, Aleksandra Vučića i Edija Rame, 10. novembra prošle godine u Beogradu.

Evropski parlament pozdravlja posvećenost srpskih vlasti evropskim integracijama i sprovođenju reformi ali podseća da će potpuna primena zakona i politika biti ključni pokazatelj uspešnosti tog procesa.

Pozivamo Srbiju da poboljša planiranje, koordinaciju i praćenje primene novih zakona i politika i naglašavamo da Srbija mora da napreduje u svom reformskom prioritetu, vladavini prava“, ističe se u nacrtu rezolucije.

Naglašava se da poglavlja 23 – Pravosuđe i osnovna prava i 24 – Pravda, sloboda i bezbednost treba da budu otvorena u ranoj fazi pregovora.

Izražava se zabrinutost jer se mnogi zakoni donose po hitnoj proceduri zbog čega izostaju dovoljne konsultacije sa zainteresovanim stranama.

U dokumentu se pozdravlja usvajanje seta medijskih zakona i poziva na njihovu primenu ali izražava zabrinutost zbog prilika u vezi sa stanjem u toj oblasti. “Evropski parlament izražava zabrinutost zbog pogoršanja uslova za puno ostvarivanje slobode izražavanja u Srbiji i naglašava potrebu za punom transparentnošću vlasništva u medijima. EP izražava zabrinutost zbog pretnji novinarima”, navodi se u tom dokumentu.

 Dodaje se da je curenje informacija u medijima o tekućim istragama, kojim se pritom krši pretpostavka o nevinosti, povod za ozbiljnu zabrinutost, da se to mora istražiti i zatim dalje postupati u skladu sa zakonom.

 Evropski parlament pozdravlja snažno političko opredeljenje Srbije za borbu protiv korupcije i primenu preporuka Grupe zemalja protiv korucpije (GRECO), tela Saveta Evrope, kao i sprovođenje istraga u vezi sa korupcijom na visokom nivou.

U nacrtu rezolucije se, međutim, podvlači da su “potrebni značajni napori kako bi se poboljšao i u potpunosti primenio zakonski okvir za borbu protiv korupcije a reforme podržale odgovarajućim sredstvima“.

Pozdravljaju se i koraci u reformi pravosuđa, ali se naglašava da se ta reforma mora dovršiti tako da se obezbedi puna nezavisnost sudija i tužilaca, i ističe da su ustavne reforme neophodne kako bi se obezbedila nezavisnost pravosuđa.

Vlasti se pozivaju da ne odlažu usvajanje nacrta zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, navodi se u nacrtu rezolucije.

Srbija se poziva da dalje sarađuje sa Haškim tribunalom i nastavi da jača regionalnu saradnju u cilju procesuiranja ratnih zločina, navodi se u nacrtu rezolucije i ukazuje na potrebu da se što pre donese zakon i usvoji politika za zaštitu svedoka.

Ističe se značaj zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda i pozdravlja održavanje Parade ponosa koja je, kako se konstatuje, održana 28. septembra 2014. bez većih incidenata. Srbija se poziva da omogući doslednu primenu zakona o zaštiti manjina i preduzme dalje mere kako bi poboljšala položa Roma.

Pozdravlja se rad nezavisnih regulatornih tela i ističe potreba da se njihova nezavisnost u potpunosti poštuje a njihove preporuke slede.

Evropski parlament pozdravlja napore na planu reforme javne uprave, a Srbiju poziva da preduzme strukturne ekonomske reforme kako bi poboljšala uslove za investiranje, izborila se sa visokim stepenom nezaposlenosti i siromaštva i omogućila fiskalnu konsolidaciju.

Ocenjuje se da što pre treba ukinuti administrativne prepreke za poslovanje i ukazuje na značaj brzog restrukturiranja javnih preduzeća.

Konstatuju se izmene Krivičnog zakona ali se dodaje da i dalje postoji pravna neizvesnost u privatnom sektoru zbog usvojenih izmena, i ponovo izražava zabrinutost zbog odredbi novog člana 234 o zloupotrebi položaja odgovornog lica koji i dalje neodređen.

Ističe se da Srbija mora da pojača napore u usklađivanju na planu energetike sa evropskom pravnom tekovinom i ostvari razdvajanje delatnosti u sektoru gasa, dok resturkturiranje javne gasne kompanije mora biti prioritet.

Izvor: EurActiv.rs