Članovi

Koordinator:

Ivan Knežević, Evropski pokret u Srbiji

Članovi:

  1. Aleksandar Zdravković, Institut ekonomskih nauka
  2. Andrija Pejović, Evropski projektni centar
  3. Gordana Lazarević, Evropski pokret u Srbiji
  4. Kalina Marković Ilić, nezavisni ekspert
  5. Mihailo Gajić, LIBEK
  6. Miloš Đinđić, Centar za evropske politike