Finansijske i budžetske odredbe: Članovi

Koordinator: Ivan Knežević, Evropski pokret u Srbiji

  1. Gordana Lazarević, Evropski pokret u Srbiji
  2. Andrija Pejović, Evropski projektni centar
  3. Mihailo Gajić, LIBEK
  4. Aleksandar Zdravković, Institut ekonomskih nauka
  5. Miloš Đinđić, Centar za evropske politike
  6. Kalina Marković Ilić, nezavisni ekspert