Gal: Sastanak Nacionalnog konventa o EU sa Odborom za evropske integracije o Poglavlju 29