Galerija: Radna grupa za Poglavlje 15 Energetika na panelu Parlamentarnog foruma za energetsku politiku, 2. septembar 2015.