Galerija Sastanak Programskog saveta, 15. April 2014.