Galerija: Sastanak Radne grupe za poglavlje 23 Pravosuđe i osnovna prava (8.3.2016.)