Galerija: Sastanak Radne grupe za Pravosuđe i osnovna prava, 28. oktobar 2015.