Galerija: Sastanak RG Slobodno kretanje radnika i Socijalna politika i zapošljavanje, 13. novembar 2015.