Galerija: Sastanak RG Slobodno kretanje robe, 3. novembar 2015.