Galerija Sastanak RG za Poglavlja Nauka i istraživanje, Obrazovanje i kultura, 4. septembar 2015.