Galerija: Sastanak RG Zaštita potrošača, Zaštita zdravlja, 3. mart 2016.