Galerija

 

Sastanak  RG za Pog. 29, 18. januar 2017.Sastanak RG za Pog. 20 sa Odborom za evropske integracije 10. januar 2017.Sednica RG za Pog. 24, 27. decembar 2016.Sednica RG za Pog. 11, 12 i 13, 22. decembar, 2016.Sastanak RG za poglavlje 20, 1. decembar 2016.Sastanak RG za poglavlja 2 i 19 - Izveštaj o napretku - pomaci? 24. novembar 2016.Sastanak RG za Poglavlje 24 sa Odborom za odbranu i unutrašnju politikuImplementacija aktivnosti predviđenih Akcionim planom za poglavlje 23Sednica RG 30 Spoljni odnosi, 25. oktobar 2016.Poseta delegacije TurskeSednica RG za poglavlje 35, 25. oktobar 2016.Konferencija: Analitička podrška i javne politike u procesu pristupanja Srbije Evropskoj unijiPoseta delegacije MoldavijeSastanak RG 18 sa Odborom za evropske integracije NSRSNKEU u ValjevuPanel diskusija RG 15NKEU u LeskovcuSednica RG za poglavlje 2 i 19Poseta Grupe prijateljaIMG_20160628_130357Poseta predstavnika NKEU institucijama EURadionica za članove RG 30Radionica za članove međusektorske podgrupe za slobodu izražavanja i medijeRadni sastanak za članove međusektorske radne grupe za slobodu izražavanja i medijeNacionalni konvent u VranjuGGF_Radionica za članove RG NKEU Poglavlje 1_26-27.5.2016.Tribina RaškaTribina RG 19 Sremska MitrovicaInformaciono društvo i medijiGalerijaRadionica za članove Programskog saveta (28-30. mart 2016. godine)Galerija: Sastanak Radne grupe za poglavlje 23 Pravosuđe i osnovna prava (8.3.2016.)Galerija: Sastanak Radne grupe za poglavlje 5 - Javne nabavke (7.3.2016.)Galerija: Sastanak RG Zaštita potrošača, zaštita zdravlja, 3. mart 2016.Galerija: Preduzetništvo i unapređenje konkurentnosti  malih i srednjih preduzeća u SrbijiSednica Radne grupe za poglavlja 11, 12 i 13 (Knjaževac, 2.2.2016.)Sastanak Radne grupe za poglavlje 22 (22.1.2016.)Predstavljanje Programa ekonomskih reformi (22.1.2016.)Galerija: Sastanak Radne grupe NKEU za poglavlja 30 i 31 (24.12.2015.)Zajednički sastanak RG za poglavlja 11, 12, 13, 15 i27 (23.12.2015.)Sastanak Radne grupe za poglavlje 10 (21.12.2015.)Sastanak Radne grupe za poglavlje 24 Pravda, sloboda, bezbednost (11.12.2015.)Otvorena sednica: Program reformi politike zapošljavanja i socijalne politke u procesu pristupanja Evropskoj uniji  (11.12.2015.)Konferencija: Pristupanje Srbije  Svetskoj trgovinskoj organizaciji (8.12.2015.)Sastanak Radne grupe za poglavlja 11, 12 i 13 (4.12.2015.)Sastanak Radne grupe za poglavlje 16 - Oporezivanje (1.12.2015.)Sastanak Radne grupe za poglavlje 15 - Energetika (30.11.2015.)Sastanak Radne grupe za poglavlje 27 - Životna sredina (30.11.2015.)Sastanak RG Slobodno kretanje radnika, Socijalna politika i zapošljavanje (13. novembar 2015. godine)Sastanak RG Slobodno kretanje robe, 3. novembar 2015.Sastanak RG Ekonomska i monetarna politika, Carinska unija, 2. novembar 2015.Sastanak RG Pravosuđe i osnovna prava, 28. oktobar 2015.Sastanak RG Javne nabavke i Kontrola finansija, 28. oktobar 2015.Sastanak povodom završetka priprema za otvaranje poglavlja 24Sastanak RG Preduzetništvo i industrijska politika, 13. oktobar 2015.Sednica RG Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, 23. septembar 2015.Sastanak RG Nauka i istraživanje, Obrazovanje i kultura, 4. septembar 2015.Sastanak RG Pravosuđe i osnovna prava 3. septembar 2015.Sastanak RG Energetika i Parlamentarni forum za energetksu politiku, 2. septembar 2015.Sastanak RG NKEU za poglavlja 11, 12 i 13 (10. jun 2015. godine - Arilje)Sastanak RG NKEU za poglavlja 30 i 31 (podgrupa za poglavlje 31)Sastanak RG NKEU za poglavlja 11, 12 i 13 (29.4.2015. Kraljevo)Sastanak RG NKEU za poglavlje 35 sa direktorom Kancelarije za KiM 18. maj 2015. godineDruga plenarna sednica, 8. april 2015.Sastanak RG Energetika, 3. april 2015.Sastanak RG Javne nabavke i Finansijska kontrola, 1. april 2015.Sastanak koordinatora RG sa šefovima pregovaračkih radnih grupa, 30. mart 2015.Sastanak RG Poljoprivreda i ruralni razvoj, Zaječar, 27. mart 2015.Sastanak sa Danijelsonom,  18. mart 2015.Sastanak RG Informaciono društvo i mediji, 11. mart 2015.Sastanak RG Preduzetništvo i industrijska politika 19. februar 2015.Satsnak RG Zaštita potrošača i zaštita zdravlja, 10. februar 2015.Sednica RG Pravda, sloboda i bezbednost, 6. februar 2015.Inicijalni sastanak RG Nauka i istraživanje, Obrazovanje i kultura, 6. februar 2015.Zajednički sastanak RG Pravosuđe i osnovna prava i Pravda, sloboda i bezbednost, 24. decembar 2014.Sastanak RG Politika konkurencije, 18. decembar 2014.Sastanak RG Informaciono društvo i mediji, 17. decembar 2014.Konferencija "Put i troškovi usaglašavanja  sektora energetike sa EU i Energetskom zajednicom", 4. decembar 2014.Drugi sastanak RG za poglavlja 11, 12 i 13; 20. novembar 2014.Sastanak RG Slobodno kretanje robeKonferencija "Uvod u pretpristupne pregovore u poglavlju 30 – Ekonomski odnosi sa inostranstvom“, 23. oktobar 2014.Sastanak RG Sloboda kretanja radnika i Socijalna politika i zapošljavanje, 14. oktobar 2014.Sastanak RG Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, 6. oktobar 2014.Sastanak RG Životna sredina, 3. oktobar 2014.Sastanak RG Preduzetništvo i industrijska politikaSastanak RG Spoljna politika; Spoljna, bezbednosna i odbrambena politikaSastanak RG Finansijska kontrola i Javne nabavkeSastanak RG Politika konkurencijeSastanak RG Pravosuđe i osnovna pravaSastanak RG Poljoprivreda i ruralni razvoj, Veterinarska i fitosanitarna politika, RibarstvoSastanak RG Informaciono društvo i mediji, 17. jul 2014.Plenarna sednica, 20. jun 2014.Sastanak Programskog saveta NKEU, 15. april 2014.Arhiva slika