Članovi Radne grupe za Poglavlje 10

Koordinator:

Nikola Marković, Društvo za informatiku Srbije

Članovi:

 1. Boško Nikolić, Elektrotehnički fakultet, Beograd
 2. Božana Peregi, Udruženje Kreativni centar mladih, Novi Sad
 3. Branislav Dobrosavljević, PMI Serbia Chapter
 4. Đorđe Dukić, CEPIS/JISA
 5. Dragan Domazet, Metropolitan univerzitet
 6. Dragan Ilić, Pedagoško društvo informatičara, Niš
 7. Dragan Spasić, Javno preduzeće “Pošta Srbije”
 8. Dragan Stamenković, Društvo za informatiku Srbije
 9. Dragana Bečejski Vujaklija, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 10. Dušan Rakić, Privredna komora Beograda
 11. Duško Martić, Pravo IKT
 12. Goran Đurđević, Dom zdravlja Voždovac
 13. Goran Mladenović, Niški klaster naprednih tehnologija
 14. Igor Franc, Secit security consulting
 15. Jablan Obradović, Fond solidarnosti
 16. Jasminko Hadžisalihović, Pokret za toleranciju
 17. Jelena Jovanović, Privredna komora Srbije
 18. Jelica Protić, Elektrotehnički fakultet, Beograd
 19. Jovan Stojanović, Zesium mobile
 20. Karolina Ranković, bez afiliacije
 21. Leonid Stoimenov, Elektronski fakultet, Niš
 22. Ljubomir Lazić, Metropolitan univerzitet
 23. Maja Stojanović, Građanske inicijative
 24. Marina Grnja Klajić, Novosadska novinarska škola
 25. Mihajlo Urban, Logo d.o.o.
 26. Milan Šolaja, Vojvođanski ICT Cluster
 27. Milenko Ostojić, Arhiv info
 28. Milisav Pajević, Nepušački edukativni centar
 29. Mirjana Drakulić, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 30. Miroslav Petrović, Arhiv info
 31. Momir Ostojić, Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije “IT VEŠTAK”
 32. Nada Kostić, Udruženje građana za demokratiju Davidović – Grol
 33. Nedim Sejdinović, Udruženje nezavisnih novinara Vojvodine
 34. Nela Radomirović, Radio promene
 35. Nino Brajović, Udruženje novinara Srbije
 36. Ognjan Ilić, Arhiv Vojvodine
 37. Olivera Stojanović, Udruženje informatičara u zdravstvu Srbije
 38. Ozren Džigurski, Fakultet bezbednosti, Beograd
 39. Rajko Terzić – Gradski zavod za javno zdravlje
 40. Ratimir Drakulić, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 41. Saša Matejić, Regionalna privredna komora Niš
 42. Saša Milašinović, Društvo za informatiku Srbije
 43. Siniša Ljubojević, Saga
 44. Snežana Ilošević, Ekološko društvo Bujanovac
 45. Snežana Milošević, Poslovno udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija “Lokal pres”
 46. Stanislav Polić, Visoka škola za ekonomiju i upravu
 47. Stanko Crnobrnja, Fakultet za medije i komunikaciju, Univerzitet Singidunum, Beograd
 48. Stevan Gvozdenović, Zavod za informatiku i statistiku grada Beograda
 49. Svetlana Jovanović, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 50. Tamara Vučenović, Radio Beograd 2
 51. Tanja Tatomirović, Microsoft Srbija
 52. Vesna Čarkanjev, PC-Press
 53. Vladan Atanasijević, Comtrade
 54. Vladan Živanović, NCR
 55. Vlado Delić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 56. Vukašin Obradović, Nezavisno udruženje novinara Srbije
 57. Vukosav Sredojević, Grand Netinfo Education
 58. Zoran Kovačević, Internet-Ogledalo
 59. Zorana Bizetić, ISCB NG Srbija
 60. Zvonko Damnjanović, Građanska čitaonica Evropa, Bor