Inicijalna sednica Radne grupe za Poglavlje 15 Energetika, 3. april 2015.