Inicijalni sastanak Radne grupe za Poglavlja 25 Nauka i istraživanje i 26 Obrazovanje i kultura