Izveštaj sa inicijalnog sastanka Radne grupe Ostala pitanja- Kosovo

16 July 2014, Komentari 0

9. jul 2014. godine

Radna grupa za pregovaračko poglavlje 35 pratiće normalizaciju odnosa Beograda i Prištine,  implementaciju Briselskog sporazuma i sve druge teme značajne za ovu oblast. Cilj Radne grupe je da pomogne proces normalizacije odnosa i unapredi život građana Srbije i Kosova kroz zastupanje predloga praktičnih politika, konkrentih rešenja za implementaciju Briselskog sporazuma i kroz promociju vrednosti Evropske unije.

Osnivačka sednica Radne grupe za poglavlje 35 održana je 9. jula 2014. godine. Sednicu je vodio koordinator Radne grupe, Dragan Popović. Sednici su takođe prisustvovali predstavnici sledećih organizacija:

Fond za humanitarno pravo

CRTA- Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost

Građanska akcija, Pančevo

InTer

Helsinški odbor za ljudska prava

Beogradski centar za bezbednosnu politiku

Centar za evroatlantske studije

Asocijacija za razvoj opštine Bor

Fond za otvoreno društvo

Hartefakt fond

Centar za ljudska prava Niš

Balkanski centar za migracije

Fond socijalne i demokratske inicijative

BIRODI

Fondacija Konrad Adenauer

Evropski pokret u Srbiji

 

Na sednici je zaključeno da je na početku rada Radne grupe neophodno sakupiti podatke o tome šta su sve uključene organizacije do sada radile u ovoj oblasti. To će poslužiti kao baza na osnovu koje će na sledećem zasedanju Radne grupe biti utvrđen dalji pravac rada i tematika kojom će se baviti. Članovima radne grupe je dat rok od 14 dana (23. jul) da koordinatoru grupe dostave potrebne podatke.

 

Takođe je dogovoreno da se komunikacija obavlja putem mejling liste. Dalji rad grupe biće usklađen sa pravilnikom o radu koje će biti izrađen do sledećeg zasedanja i prosleđen članovima kako bi dali svoje komentare.

 

U toku razgovora članovi grupe uvideli su potrebu za sastankom sa Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljubom Šabićem, kao i sa oficirom za vezu Vlade Srbije u Prištini, Dejanom Pavićevićem.

 

Među prvim aktivnostim grupe je poseta Dragana Popovića Kancelariji za KiM, nakon čega će izveštaj sa sastanka biti poslati na mejling listu.