Javno-privatna partnerstva u oblasti zaštite životne sredine moraju da budu transparentna

12 February 2018, Comments: 0

9. februar 2018. godine

Dostizanje evropskih standarda u oblasti zaštite životne sredine mnogo košta, ali i donosi mogućnost za veće zapošljavanje, bolje zdravlje ljudi i dugoročno očuvanje okoline. U okviru zaštite životne sredine planirano je sprovođenje velikog broja projekata kroz model javno-privatnog partnerstva (JPP), posebno u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama. Javno-privatna partnerstva mogu da budu dobra rešenja, ali samo uz aktivno uključivanje zainteresovane javnosti.

Glavni predmet diskusije na sednici Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) za Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene bilo je pitanje da li su javno-privatna partnerstva zaista dobar model saradnje i koje su prednosti i mane takvih ugovora. Srbija nema mnogo primera za JPP model u oblasti zaštite životne sredine. Najpoznatiji primer za to je Ugovor za deponiju Vinča. On u najboljem svetlu oslikava probleme JPP modela – manjak transparentnosti, problematične detalje ugovaranja javno-privatnih partnerstava, studije opravdanosti ulaska u ovakve modele koje se ne prikazuju javnosti, nedostupnost javnih analitičkih podataka, povlašćenih cena, povećan prostor za koruptivne radnje…

Pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine Filip Abramović istakao je da su Srbiji, u nedostatku finansijskih sredstava za potrebne infrastrukturne investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama, potrebni privatni partneri koji bi kroz JPP modele mogli da reše dugo zanemarivane ekološke probleme i ubrzaju dostizanje evropskih standarda.

Pored predstavnika Ministarstva za zaštitu životne sredine, sednici NKEU prisustvovale su i narodne poslanice i članice skupštinskog Odbora za zaštitu životne sredine Gordana Čomić i Nada Lazić, kao i predstavnici različitih ekoloških nevladinih organizacija i pokreta, javnog i privatnog sektora i zainteresovani pojedinci.

Radna grupa NKEU za Poglavlje 27 je zaključila da je neophodno dalje raditi na ovoj temi kroz upravljanje Zelenim fondom, aktivno uključivanje Ministarstva finansija i skupštinskih odbora, kao i formulisanje preporuka donosiocima odluka. Takođe, životna sredina je tema koja obuhvata i druga poglavlja, pa je predložena aktivnija saradnja sa drugim radnim grupama NKEU.

Sednica Radne grupe NKEU za poglavlje 27 održana je 9. februara u Narodnoj skupštini pod nazivom „Javno-privatno partnerstvo (JPP) i koncesije kao model obezbeđivanja investicija i sprovođenja aktivnosti od opšteg interesa u oblasti zaštite životne sredine i lokalnih komunalnih delatnosti u sklopu priključivanja EU“. Događaj je podržan regionalnim projektom “OCD kao jednaki partneri u nadgledanju javnih finansija” koji finansira EU, a u Srbiji sprovode Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) i udruženje Fractal.