Konferencija: Implementacija aktivnosti predviđenih Akcionim planom za poglavlje 23 - Pravosuđe i osnovna prava