Konferencija „Uvod u pretpristupne pregovore u poglavlju 30 – Ekonomski odnosi sa inostranstvom“