Konvent uputio pismo Ministarstvu pravde za produženje javne rasprave o novom Akcionom planu za Poglavlje 23

2 February 2019, Komentari 0

1. februar 2019. godine

Povodom objavljivanja Prvog nacrta revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 Radna grupa Nacionalnog konventa za Poglavlje 23 i Međusektorska grupa za slobodu izražavanja i medija uputile su otvoreno pismo Ministarstvu pravde Republike Srbije u kome apeluju na Ministarstvo da produži trajanje javne rasprave o prvom Nacrtu revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 i obezbedi dovoljno vremena za stručne komentare.

Ministarstvo se poziva da odgovorno pristupi reviziji jednog od najvažnijih strateških dokumenta koji se tiču pristupanja Evropskoj uniji i dostavi jedinstven dokument koji sadrži pregledan predlog izmena.

Predstavnici Konventa takođe predlažu i održavanje posebne sednice RG NKEU za Poglavlje 23 sa Pregovaračkim timom i predstavnicima Ministarstva pravde na ovu temu, pre nego se dostave jasni pisani komentari na AP, kako bi se uvideli razlozi za izmenu i/ili brisanje pojedinih aktivnosti.

Tekst pisma pročitajte u celosti ovde.