Članovi Međusektorske podgrupe za slobodu izražavanja i medije

Koordinatorke:

Bojana Selaković, Građanske inicijative

Maja Stojanović, Građanske inicijative