Međusektorska podgrupa: Članovi

Koordinatorke:

  • Maja Stojanović, Građanske inicijative
  • Bojana Selaković, Građanske inicijative