Mreža za ruralni razvoj Srbije

Mreža za ruralni razvoj Srbije (MRRS) je osnovana 2010.godine kao krovna asocijacija udruženja aktivnih u ruralnom razvoju Srbije. Od 2011.godine MRRS je punopravni član evropske ruralne mreže PREPARE, a od 2013.godine je osnivač i član Balkanske mreže za ruralni razvoj i na taj način učestvuje u procesima planiranja EU politika, razmeni ideja i znanja sa mrežama iz regiona i EU. Mreža za ruralni razvoj Srbije trenutno ima 16 članica sa čitave teritorije Srbije.

Misija Mreže: Mreža ima svrhu da obezbedi podršku akterima u ruralnom razvoju, kroz identifikaciju, iniciranje, umrežavanje i promociju učesnika, potencijala i prednosti, koji doprinose jačanju regionalnog razvoja i unapređuju kvalitet života u ruralnim zajednicama.

Vrednosti mreže:Mreža će svoj rad bazirati na principima dobrovoljnosti, demokratičnosti, otvorenosti, jednakih mogućnosti, rodne ravnopravnosti, transparentnosti, implementaciji najboljih praksi i poštovanju svih lokalnih specifičnosti koje su zastupljene u ruralnim zajednicama Srbije.

Osnovni koncept delovanja Mreže:

1) Podizanje ukupnih kapaciteta za rad na aktivnostima koje se sprovode u oblasti razvoja sela i podrške poljoprivredi, uključujući i informisanje o programima podsticajnih mera MPŠV i Evropskih institucija;

2) Uspostavljanje funkcionalne saradnje sa institucijama na međunarodnom, nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou sa akcentom na MPŠV i već postojećim ruralnim mrežama u inostranstvu;

3) Organizovanje i sprovođenje  obuka za ruralno stanovništvo i druge nosioce ruralnog razvoja;

4) Jačanje i formalizovanje povezanosti sa institucijama na lokalnom nivou;

5) Pokretanje inicijative za formiranje lokalnih akcionih grupa, uz angažovanje svih zainteresovanih strana iz javnog, civilnog i privrednog sektora;

6) Pokretanje inicijativa u saradnji sa lokalnim samoupravama, udruženjima i svim drugim zainteresovanim stranama za izradu lokalnih i regionalnih strategija ruralnog razvoja.

Dragan Roganović je diplomirani mašinski inženjer. Od 1999.godine aktivno počinje da radi u civilnom sektoru  na poslovima koji su vezani za poljoprivredu i ruralni razvoj. Od 2001.godine je član udruženja Asocijacija za razvoj Ibarske doline „IDA“ u okviru kojeg obavlja stručne poslove vezane za pripremu i implementaciju projekata iz oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja, lokalnog ekonomskog razvoja i zaštite životne sredine. Pored aktivnog delovanja u okviru udruženja IDA, bio je angažovan kao konsultant na EU projektu „Podrška ruralnom razvoju i sistemu plaćanja u Srbiji“,   kao i na izradi niza strateških dokumenta (Program razvoja opštine Požega, Program razvoja opštine Užice, Regionalne strategije ruralnog razvoja Zlatiborskog okruga, Strategija lokalnog ekonomskog razvoja opština Zvečan i Leposavić…) i predavač na obukama iz oblasti ruralnog razvoja, strateškog planiranja i upravljanja projektnim ciklusom. Kao stručno lice bio je angažovan u implementaciji obuka i projekata u zemljama u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Italiji. Aprila 2013. godine je izabran za predsednika UO Mreže za ruralni razvoj Srbije, a iste godine postaje i član UO Balkanske mreže za ruračni razvoj. Govori engleski jezik.