Nacionalni konvent o Evropskoj uniji prvi put u Kosovskoj Mitrovici

4 July 2018, Comments: 0

2.jul 2018. godine

Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) održala je prvu sednicu u Kosovskoj Mitrovici.

Sastanak je otvorio Dragiša Mijačić, direktor InTER-a i koordinator Radne grupe NKEU, koja prati pregovore u Poglavlju 35 – Ostala pitanja: Kosovo.

Članovi Radne grupe razgovarali su na temu “Šta posle Unutrašnjeg dijaloga” i o monitoringu Poglavlja 35.

Sanja Sovrlić i Dragiša Mijačić prezentovali su svoje radove u tematskom delu sastanka, koji se odnosio na problem energetike na Kosovu, Sporazum o energetici i probleme u njegovoj implementaciji.