Nauka i istraživanje, Obrazovanje i kultura: Dokumenti