Nauka i istraživanje, Obrazovanje i kultura: Materijali