Materijali Radne grupe za poglavlja 25 i 26 - Nauka i istraživanje; Obrazovanje i kultura: