Nauka i istraživanje, Obrazovanje i kultura

Koordinator:     

Ana Vušurović, Centar za obrazovne politike

Članovi:              

 1. Aleksandar Pavlović, Klub 500
 2. Petar Žmak, Građanske inicijative
 3. Boris Spasić, Centar za interaktivnu pedagogiju
 4. Donka Banović, Pomoć deci
 5. Dragan Ranđelović, Društvo mladih istraživača Bor
 6. Filip Čolaković, Akademija nacionalnog razvoja
 7. Gordana Knežević Orlić, Izdavačka kuća KLETT
 8. Gordana Stanković, Udruženi građani Leksovca
 9. Irena Fiket, Klub 500
 10. Jana Zabunov, Akademija ženskog preduzetništva
 11. Jasminka Čekić Marković, Društvo istraživača u obrazovanju u Srbiji
 12. Jasna Janković, Unija sindikata prosvetnih radnika
 13. Jelena Zunić Cicvarić, Mreža organizacija za decu Srbije
 14. Jovan Zubović, Institut ekonomskih nauka
 15. Ljiljana Vasić, Pomoć deci
 16. Marina Ilić, Geoekološli centar
 17. Milica Grahovac, Centar za obrazovne politike
 18. Mirjana Ilić, KLETT društvo za razvoj obrazovanja
 19. Miroljub Milivojčević, Sindikat obrazovanja Srbije
 20. Naim Leo Beširi, Institut za evropske poslove
 21. Nikola Božić, Istraživačka stanica Petnica
 22. Radmila Gosović, Grupa MOST
 23. Radovan Cicvarić, Užički centar za prava deteta
 24. Radovan Živković, Centar za obrazovno liderstvo
 25. Slobodan Dobrić, Udruženje Vinčanski Neolit
 26. Snežana Milojković, Savez učitelja Republike Srbije
 27. Stevan Nestorov, Pomoć porodici
 28. Sunčica Milosavljević, Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije
 29. Tamara Simonović, Grupa za decu i mlade “INDIGO”
 30. Tijana Prizrenac, Klub studenata Fakulteta bezbednosti
 31. Veljko Stojanović, Udruženje nastavnika Duga
 32. Vesna Matić, Ekonomska škola “Valjevo”
 33. Vesna Pravdić, Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije
 34. Vladimir Anđelković, Centar za istraživanje digitalne kulture
 35. Zvonko Damnjanović, Čitaonica EVROPA
 36. Željana Radojičić Lukić, Mreža organizacija za decu Srbije
 37. Tamara Vukov, Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
 38. Marija Mijatović, Udruženje Centar Đorđe Vajfert
 39. Aleksandar Marić, Istraživački centar za odbranu i bezbednost
 40. Božana Peregi, NIK Eliksir plus doo
 41. Lidija Županić Šuica, Edukacija za 21. vek
 42. Sofija Adžić, Ekonomski fakultet Subotica
 43. Ivana Antonijević, Udruženje studenata sa hendikepom
 44. Milena Stefanović, Forum za kulturu