Članovi Radne grupe za poglavlja 25 i 26

Koordinatori:     

Centar za obrazovne politike – COP / Ana Vušurović 

Istraživačka stanica Petnica / Nikola Božić

Članovi:              

 1. Aleksandar Marić – Istraživački centar za odbranu i bezbednost
 2. Aleksandar Pavlović – Klub 500
 3. Boris Spasić – Centar za interaktivnu pedagogiju
 4. Božana Peregi – NIK Eliksir plus doo
 5. Donka Banović – Pomoć deci
 6. Dragan Ranđelović – Društvo mladih istraživača Bor
 7. Filip Čolaković – Akademija nacionalnog razvoja
 8. Gordana Knežević Orlić – Izdavačka kuća KLETT
 9. Gordana Stanković – Udruženi građani Leksovca
 10. Irena Fiket – Klub 500
 11. Ivana Antonijević – Udruženje studenata sa hendikepom
 12. Jana Zabunov – Akademija ženskog preduzetništva
 13. Jasminka Čekić Marković – Društvo istraživača u obrazovanju u Srbiji
 14. Jasna Janković – Unija sindikata prosvetnih radnika
 15. Jelena Zunić Cicvarić – Mreža organizacija za decu Srbije
 16. Jovan Zubović – Institut ekonomskih nauka
 17. Lidija Županić Šuica – Edukacija za 21. vek
 18. Ljiljana Vasić – Pomoć deci
 19. Marija Kostić – Univerzitet Singidunum
 20. Marija Mijatović – Udruženje Centar Đorđe Vajfert
 21. Marina Ilić – Geoekološki centar
 22. Milena Stefanović – Forum za kulturu Evropskog pokreta u Srbiji
 23. Milica Grahovac – Centar za obrazovne politike
 24. Mirjana Ilić – KLETT društvo za razvoj obrazovanja
 25. Miroljub Milivojčević – Sindikat obrazovanja Srbije
 26. Naim Leo Beširi – Institut za evropske poslove
 27. Nikola Božić – Istraživačka stanica Petnica
 28. Pavle Pavković – Društvo za informatiku Srbije
 29. Petar Žmak – Građanske inicijative
 30. Radmila Gosović – Grupa MOST
 31. Radovan Cicvarić – Užički centar za prava deteta
 32. Radovan Živković – Centar za obrazovno liderstvo
 33. Slobodan Dobrić – Udruženje Vinčanski Neolit
 34. Snežana Milojković – Savez učitelja Republike Srbije
 35. Sofija Adžić – Ekonomski fakultet Subotica
 36. Stevan Nestorov – Pomoć porodici
 37. Sunčica Milosavljević – Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije
 38. Tamara Simonović – Grupa za decu i mlade “INDIGO”
 39. Tamara Vukov – Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
 40. Tijana Prizrenac – Klub studenata Fakulteta bezbednosti
 41. Veljko Stojanović – Udruženje nastavnika Duga
 42. Vesna Matić – Ekonomska škola “Valjevo”
 43. Vesna Pravdić – Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije
 44. Vladimir Anđelković – Centar za istraživanje digitalne kulture
 45. Zvonko Damnjanović – Čitaonica EVROPA
 46. Željana Radojičić Lukić – Mreža organizacija za decu Srbije