Članovi Radne grupe za poglavlja 25 i 26

Koordinator:     

Ana Vušurović, Centar za obrazovne politike COP

Članovi:              

 1. Aleksandar Marić, Istraživački centar za odbranu i bezbednost
 2. Aleksandar Pavlović, Klub 500
 3. Boris Spasić, Centar za interaktivnu pedagogiju
 4. Božana Peregi, NIK Eliksir plus doo
 5. Donka Banović, Pomoć deci
 6. Dragan Ranđelović, Društvo mladih istraživača Bor
 7. Filip Čolaković, Akademija nacionalnog razvoja
 8. Gordana Knežević Orlić, Izdavačka kuća KLETT
 9. Gordana Stanković, Udruženi građani Leksovca
 10. Irena Fiket, Klub 500
 11. Ivana Antonijević, Udruženje studenata sa hendikepom
 12. Jana Zabunov, Akademija ženskog preduzetništva
 13. Jasminka Čekić Marković, Društvo istraživača u obrazovanju u Srbiji
 14. Jasna Janković, Unija sindikata prosvetnih radnika
 15. Jelena Zunić Cicvarić, Mreža organizacija za decu Srbije
 16. Jovan Zubović, Institut ekonomskih nauka
 17. Lidija Županić Šuica, Edukacija za 21. vek
 18. Ljiljana Vasić, Pomoć deci
 19. Marija Kostić, Univerzitet Singidunum
 20. Marija Mijatović, Udruženje Centar Đorđe Vajfert
 21. Marina Ilić, Geoekološki centar
 22. Milena Stefanović, Forum za kulturu Evropskog pokreta u Srbiji
 23. Milica Grahovac, Centar za obrazovne politike
 24. Mirjana Ilić, KLETT društvo za razvoj obrazovanja
 25. Miroljub Milivojčević, Sindikat obrazovanja Srbije
 26. Naim Leo Beširi, Institut za evropske poslove
 27. Nikola Božić, Istraživačka stanica Petnica
 28. Petar Žmak, Građanske inicijative
 29. Radmila Gosović, Grupa MOST
 30. Radovan Cicvarić, Užički centar za prava deteta
 31. Radovan Živković, Centar za obrazovno liderstvo
 32. Slobodan Dobrić, Udruženje Vinčanski Neolit
 33. Snežana Milojković, Savez učitelja Republike Srbije
 34. Sofija Adžić, Ekonomski fakultet Subotica
 35. Stevan Nestorov, Pomoć porodici
 36. Sunčica Milosavljević, Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije
 37. Tamara Simonović, Grupa za decu i mlade “INDIGO”
 38. Tamara Vukov, Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
 39. Tijana Prizrenac, Klub studenata Fakulteta bezbednosti
 40. Veljko Stojanović, Udruženje nastavnika Duga
 41. Vesna Matić, Ekonomska škola “Valjevo”
 42. Vesna Pravdić, Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije
 43. Vladimir Anđelković, Centar za istraživanje digitalne kulture
 44. Zvonko Damnjanović, Čitaonica EVROPA
 45. Željana Radojičić Lukić, Mreža organizacija za decu Srbije