O Poglavlju 14 - Transportna politika

Usaglašavanje saobraćajne politike srbije sa EU politikom predsavlja jedan od najvećih izazova koji se postavlja pred Republiku Srbiju u procesu priključivanja EU.

Saobraćaj proizvodi oko 5% bruto domaćeg proizvoda Republike Srbije, što je vrlo slično podatku za EU u kojoj saobraćaj predstavlja oko 4,8% BDP, pri čemu saobraćaj u Srbiji zapošljava oko 117000 zaposlenih što čini oko 6% ukupno zaposlenih. U sektoru saobraćaja posluje oko 32000 firmi što predstavlja značajan deo privrede Srbije.

Saobraćajna politika je izuzetno važna dimenzija ukupne ekonomske i ukupne društvene razvojne politike jer ona omogućava kroz mere i investicije uravnotežen razvoj svih delova države.Razvojem  saobraćajne infrastrukture omogućava se bolji protok robe i usluga ali i ravnomerniji razvoj socijalnih, kulturnih, sportskih, medicinskih i drugih sektora, čime razvoj saobraćajne infrastrukture, modernizacija  prevoznih sredstava, obezbedjivanje saobraćajnih usluga postaje fundamentalni stub razvoja čitave države.

Razvoj saobraćaja je jedan od najozbiljnijih izazova kako sa ekološkog, tako i sa socijalnog i ekonomskog stanovišta:

  1. Saobraćaj je jedan od najvećih emitera gasova sa efektom staklene bašte koji emitovao preko 10% ukupnih emisija od spaljivanja goriva u Srbiji  u 2014godini(6,3miliona tona ekvivalentnog CO2) iz kojeg razloga su investicije u poboljšanje i transformaciju strukture saobraćaja i goriva od prvorazrednog značaja;
  2. Saobraćaj posebno u urbanim zonama predstavlja, pored energetike, najvećeg emitera teških metala i suspendovanih čestica čime zbog činjenice da u Srbiji preko 60% stanovništva živi u urbanim sredinama ispada da preko 60% populacije trpi velika zagadjenja zbog zagadjenja delimično i od saobraćaja. Iz tog razloga investicije u poboljšanje strukture voznog parka, promena tehnologije prelazak na električna vozila, poboljšanje gradskog i prigradskog javnog saobraćaja predstavljaju jednu od centralnih tema saobraćajne transformacije ;
  3. Socijalna i integrativna dimenzija je od presudnog značaja u saobraćajnoj politici: veliki broj seoskih naselja u Srbiji nema nikakvu savremenu saobraćajnu povezanost sa spoljnim svetom što je jedan od glavnih faktora zašto se značajne površine Srbije prazne od stanovništva,
  4. Saobraćaj je jedan od najvećih pretnji fragmentacijom zaštićenih staništa i staništa koja su u procesu proglašavanja zaštite.

 

Iz  ovih i mnogih drugih značajnih razloga potrebna je sveobuhvatna saobraćajna politika koja će osim dimenzije omogućavanja  medjunarodnog povezivanja i integrisanja u evropsku saobraćajna   mrežu, povesti računa o razvoju ne urbanih i seoskih zona i regiona Republike  Srbije, zaštiti životne sredine, omogućavanja nesmetanog očuvanja i poboljšanja zaštićenih biološki izuzetno vrednih područja i staništa, povećanja konkurentnosti srpske saobraćajne industrije itd

U tom smislu usmeravanje saobraćajne politike da obezbedi infrastrukturne i saobraćajne preduslove za opstanak sela, bio diverziteta, ekonomskog razvoja, mobilnosti gradjana i teretnog saobraćaja, prelazak na nove tehnologije i na nova multi modalna rešenja u saobraćaju  predstavljaju najvažnije teme kojima će se Konvent baviti u  svom radu na monitoringu, učešću javnosti  u konsultacijama o svim aspektima saobraćajne politike u okviru pristupnih pregovora sa EU.

Zbog višedimenzionalnosti i povezanosti sa velikim brojem sektora i politika te poglavlja u okviru pred pristupnih pregovora Konvent ćeu oblasti saobraćaja  uspostaviti funkcionalnu saradnju sa velikim brojem NVO, eksperata, strukovnih udruženja, akademskih institucijama, donosiocima odluka kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou ali i evropskim i regionalnim institucijama te Transportnom zajednicom za jugoistočnu Evropu čime će mo se truditi da sve bitne aspekte i probleme ovoga izuzetno važnog poglavlja u otvorenoj, demokratskoj i kvalitetnoj raspravi stavimo na sto i obezbedimo najkvalitetnije moguće priloge i mišljenja civilnog društva i drugih zainteresovanih strana pregovorima sa EU u poglavlju 14.