Objavljena nova analiza Radne grupe NKEU "Vodni resursi Republike Srbije - analiza stanja"

4 February 2019, Comments: 0

4. februar 2019. godine

VODA je esencijalna za život. Pravo na pristup zdravoj pijaćoj vodi, zaštitu i unapređenje životne sredine predstavlјa jedno od osnovnih lјudskih prava zajamčeno Ustavom Republike Srbije i Deklaracijom Ujedinjenih nacija. 

Glavni negativni uticaji na vode obuhvataju klimatske promene, korišćenje i prenamena zemlјišta, privredne delatnosti kao što su proizvodnja energije, industrija, polјoprivreda i turizam, zatim urbani razvoj i demografske promene. Pritisci na vode iz ovih izvora su zagađujuće materije, prekomerno i neracionalno korišćenje voda, pojave ekstremnih događaja kao što su poplave, suše, oluje itd, koji mogu da prouzrokuju velike ekonomske štete, socijalne posledice i značajno ugrožavanje vodnih ekosistema u celini, ekološkog i hemijskog statusa voda i povećanje rizika od nestašice vode. 

Uporedo sa povećanjem populacije i rastom životnog standarda, količina raspoloživih rezervi vode i pristup čistoj pijaćoj vodi progresivno opada. Zbog toga je izvesno da voda već postaje predmet sadašnjih i budućih sukoba, kako na lokalnom tako i na globalnom nivou. 

Neophodno je primeniti multidisciplinarni način rada u nekoliko osnovnih pravaca koji podrazumevaju preventivne i zaštitne mere od zagađenja voda, održivo korišćenje voda,  efikasno sprovođenje nacionalnog i međunarodnog zakonodavstva, jačanje inspekcijskih službi, obrazovanje i podizanje javne svesti kroz realizaciju različitih ekoloških programa i prekograničnih projekata kao i pružanje hitne finansijske i stručno-tehničke pomoći najugroženijim područjima. 

Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene, kojom koordinira Centar za ekologiju i održivi razvoj – CEKOR, u saradnji sa organizacijom Oaza, objavila je novu analizu “Vodni resursi Republike Srbije – analiza stanja”. Analizu možete preuzeti ovde.