Osnovana nova Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 14 - Transportna politika

31 May 2018, Comments: 0

29. maj 2018. godine

U okviru zajedničke sednice radnih grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji formirana je nova Radna grupa NKEU za Poglavlje 14 – Transportna politika, čiji će koordinator biti Zvezdan Kalmar u ime CEKOR-a.

Članovi RG i predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine su u okviru diskusije identifikovali pojedine probleme u sektoru transporta kao što je terminološka zbrka oko komercijalnog i komunalnog transporta, siva ekonomija, slobodan pristup tržištu, elektronska uprava, strateško planiranje,  uticaji na životnu sredinu i dr.

Radna grupa će u narednom periodu izraditi orijentacioni papir o smernicama, koji će sadržati predlog institucija sa kojima bi po tim pitanjima trebalo sarađivati.