Osnovana Radna grupa NKEU za poglavlje 10 Informaciono društvo i mediji

1 August 2014, Komentari 0

31. jul 2014. godine

U Narodnoj skupštini Republike Srbije, 17. jula 2014. godine, osnovana je Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja će pratiti pregovore u poglavlju 10 koje se odnosi na informaciono društvo i medije. Koordinator grupe  je Društvo za informatiku Srbije.

Radna grupa će pratiti pregovarački proces i stepen usklađenosti zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije u ovom poglavlju koje se sastoji iz tri celine: elektronske komunikacije, informaciono društvo i mediji. Zadatak je da svojim stručnim predlozima, prilozima i preporukama pomogne Odboru za evropske integracije, Narodne skupštine Republike Srbije i Pregovaračkoj grupi za poglavlje 10 da uspešno i efikasno sprovedu pregovarački proces i usklađivanje domaćeg zakonodavstva  sa zakonodavstvom Evropske unije.

Inicijalna sednica je bila posvećena predstavljanju poruka sa bilateralnog skrininga  održanog  10.  i 11. jula u Briselu. Na  osnovu izlaganja predstavnika pregovaračkog tima, moglo se videti da  je regulativa domaćeg zakonodavstva u ovoj oblasti  dobrim delom usaglašena  sa pravnim okvirom u EU, ali i da ima još dosta prostora za rad na usklađivanju i sa direktivama EU koje se upravo  pripremaju.

Sednici su prisustvovali predstavnici 42 organizacije civilnog društva, kao i predstavnici Pregovaračkog tima Republike Srbije za poglavlje 10.

Nosilac pregovaračkog tima Republike Srbije za ovo poglavlje je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, predstavljale su ga dr Irini Relјin, savetnik Ministra za trgovinu, turizam i telekomunikacije, i Adriana Minović, zamenik sekretara Pregovaračke grupe 10 Republike Srbije. U ime Ministarstva kulture i informisanja, učestvovao je Saša Mirković, državni sekretar i član Pregovaračke grupe 10 Republike Srbije za domen medija.