Plan rada RG 21

Plan rada

 Sastanci Radne grupe

1. Radna grupa za poglavlje 35 planira da održava što redovnije sastanke svojih članova i članica. Plan je da se jednom mesečno održava sastanak na kome bi prisustvovale organizacije iz Beograda. Zapisnici sa sastanaka bili bi on-line slati članicama Radne grupe koje nisu iz Beograda. Prvi sastanak biće organizovan u julu, nakon što se u junu objavi javni poziv svim organizacijama i pojedincima da pristupe Radnoj grupi.

2. Zbog velikih troškova putovanja organizacija koje će se priključiti iz unutrašnjosti, planirano je da se na svaka tri meseca organizuju konsultativni sastanci gde bi učešće uzele sve organizacije članice Radne grupe.

3. Takođe, biće iskorišćene druge planirane aktivnosti, kako bi se ostvarila redovna komunikacija i organizovali sastanci sa svim članicama (na primer, planirane javne diskusije).

Aktivnosti Radne grupe

1. Radna grupa će pratiti sve aktivnosti vezane za implementaciju Briselskog sporazuma i za druga pitanja aktuelna u okviru Poglavlja 35. U tom cilju biće organizovane i terenske posete Kosovu, uspostavljanje tesne saradnje sa organizacijama sa Kosova i razmena informacija.

2. Radna grupa će organizovati četiri javne diskusije o pitanjima vezanim za Poglavlje 35 u gradovima u Srbiji koji će biti definisani na sastancima Radne grupe (kriterijumi će biti prisustvo organizacija koje se bave Kosovom, prisustvo zainteresovane javnosti, akademske ili druge, prisustvo većeg broja raseljenog stanovništva s Kosova i slično). Rezultati diskusija će u formi pisanih materijala biti prevedi i objavljeni i poslati svim relevantnim domaćim i međunarodnim institucijama.

3. Koordinator i članovi/članice Radne grupe iskoristiće već postojeće javne događaje povezane sa temom Kosova za predstavljanje rada Radne grupe i za razmenu informacija i konsultacije na ovu temu. Posebna pažnja biće posevećena velikim događajima koje organizuju organizacije članice Radne grupe, kakav je, na primer, Festival Bekim Fehmiu čija najava će biti u junu, a sam festival u oktobru 2014. godine.

4. Radna grupa će održavati redovne kontakte sa predstavnicima institucija, posebno sa članovima Pregovaračke grupe za Poglavlje 35, Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Kancelarije za evropske integracije i drugih relevantnih institucija. Predstavnicima institucija će biti redovno dostavljani svi zaključci sa sastanaka, predlozi i drugi važni materijali koje proizvede Radna grupa.

5. Planirano je da se nakon godinu dana rada, u maju 2015. godine, održi i velika javna konferencija gde bi se zaokružilo sve do tada urađeno i predstavili rezultati javnosti, ali i institucijama. O dizajnu same konferencije Radna grupa će posebno razgovarati na svojim sastancima.

6. Kampanja informisanja javnosti o pregovorima u okviru Poglavlja 35 i svim pitanjima interesantnim za javnost biće vođena konstantno putem tradicionalnih i novih medija i uz korišćenje sredstava svih članica Radne grupe kako bi se obezbedila što veća transparentnost celog procesa.

NAPOMENA:

Sredstva za većinu sastanaka, javne diskusije, konferenciju i većinu regularnih aktivnosti su već obezbeđenja od strane koordinatora Radne grupe.