Praćenje slobode izražavanja i medijskih sloboda u procesu EU integracija

7 November 2016, Komentari 0

4. novembar 2016. godine

Građanske inicijative, kao kooridinatori Međusektorske podgrupe za slobodu izražavanja i medije Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, objavile su analizu  “Praćenje slobode izražavanja i medijskih sloboda u procesu EU integracija”. Ovaj dokument biće polazna osnova za dalje praćenje napretka u oblasti slobode medija.

Analiza.