Preduzetništvo i industrijska politika: Materijali