Prijatelji Srbije u poseti Nacionalnom konventu o EU

8 July 2016, Komentari 0

8. jul 2016.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) ocenjen je veoma pozitivno na današnjem sastanku predstavnika NKEU i neformalne grupe „Prijatelji Srbije“, koju čine poslanici Evropskog parlamenta.

Na sastanku je izraženo zadovoljstvo obe strane zbog skorog otvaranja poglavlja 23 i 24, na kojima počiva vladavina prava i unutrašnje uređenje Srbije kao države. Nakon sastanka u Briselu, na kome su se predstavnici NKEU aktivno zalagali za otvaranje poglavlja 23 i 24, potvrđeno je da je efekat posete bio pozitivan.

Predstavnici Evropskog parlamenta upoznati su sa strukturom i načinom funkcionisanja Konventa, rezultatima dosadašnjeg rada kao i zvaničim procedurama kojima je NKEU i formalno priznat kao važan akter u procesu pregovora. Zanimalo ih je i kakva je saradnja organizacija civilnog društva u regionu.

Drugi deo sastanka bio je posvećen medijima i medijskim slobodama u Srbiji. Sa predstavnicima Evropskog parlamenta sastali su se članovi Međusektorske podgrupe za slobodu izražavanja i medije NKEU, koju vode Građanske inicijative i predstavnici medija i medijskih organizacija.

Na sastanku je rečeno da medijsku sliku Srbije karakteriše upitan kvalitet medijskih zakona, ekplozija vulgarnih, tabloidnih medija, te da su mediji skloni samocenzuri i da su novinari ugroženi. Predloženo je da se ova pitanja posebno tretiraju u godišnjem Izveštaju o napretku Evropske komisije. Najavljena je izrada nove medijske strategije, čime će se ova Međusektorska podgurpa NKEU posebno baviti.

Predstavnici Evropskog parlamenta dele zabrinutost povodom ovakve situacije na medijskoj sceni Srbije.