Prijavljivanje za članstvo u radnim grupama

Naziv organizacije

Osnovni podaci o organizaciji

Godina osnivanja organizacije

Broj članova organizacije

Website organizacije

Email

Kontakt osoba i njena funkcija

Kontakt telefon

Polje ekspretize

Radne grupe
RG za Slobodno kretanje robeRG za Zaštita potrošača i zaštita zdravljaRG za Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga; Slobodno kretanje kapitala; Finansijske uslugeRG za Javne nabavke; Finansijska kontrolaRG za Pravo privrednih društavaRG za Politika konkurencijeRG za Poljoprivreda i ruralni razvoj; Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika; RibarstvoRG za Transportna politikaRG za Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenataRG za Finansijske i budžetske odredbeRG za Informaciono društvo i medijiRG za EnergetikaRG za Pravosuđe i osnovna pravaRG za Pravda, sloboda i bezbednostRG za OporezivanjeRG za Ekonomska i monetarna politika; Carinska unijaRG za Preduzetništvo i industrijska politikaRG za Sloboda kretanja radnika; Socijalna politika i zapošljavanjeRG za Nauka i istraživanje; Obrazovanje i kulturaRG za Životna sredina i klimatske promeneRG za Ekonomski odnosi sa inostranstvom; Spoljna, bezbednosna i odbrambena politikaRG za Ostala pitanja: KosovoMeđusektorska podgrupa za slobodu izražavanja i medije

Komentar

captcha