Prijavljivanje za članstvo u radnim grupama


 

Radne grupe za :

 

 

Slobodno kretanje robe
Sloboda kretanja radnika; Socijalna politika i zapošljavanje
Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga; Slobodno kretanje kapitala; Finansijske usluge
Javne nabavke; Finansijska kontrola
Pravo privrednih društava
Politika konkurencije
Informaciono društvo i mediji
Poljoprivreda i ruralni razvoj; Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika; Ribarstvo
Transportna politika
Energetika
Oporezivanje
Ekonomska i monetarna politika; Carinska unija
Preduzetništvo i industrijska politika
Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata
Pravosuđe i osnovna prava
Pravda, sloboda i bezbednost
Nauka i istraživanje; Obrazovanje i kultura
Životna sredina i klimatske promene
Zaštita potrošača i zaštita zdravlja
Ekonomski odnosi sa inostranstvom; Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika
Finansijske i budžetske odredbe
Ostala pitanja: Kosovo
Međusektorska podgrupa za slobodu izražavanja i medije