Pripreme za reviziju Akcionog plana za Poglavlje 23

14 October 2019, Comments: 0

Radna grupa za Poglavlje 23, kojom koordinira Komitet pravnika za ljudska prava, održala je danas sastanak/radionicu za svoje članice. U fokusu je bila priprema za drugi ciklus revizije Akcionog plana za Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava. Članice ove Radne grupe aktivno učestvuju u praćenju sprovođenja i predlažu izmene sadržine Akcionog plana za Poglavlje 23 za poboljšanje stanja u pogledu reformi iz ove oblasti. Više od polovine podnetih preporuka koje su dale članice Nacionalnog konventa su usvojene.
Tema radionice bilo je razmatranje plana delovanja Radne grupe za 2020. godinu, ali i formulisanje preporuka za Knjigu preporuka koju svake godine izdaje Nacionalni konvent o Evropskoj uniji.