Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE)

Project Description:

Date:
 osnovan 2003. godine
Project URL:
 Visit online →

Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) deo je Mreže škola za političke studije u jugoistočnoj Evropi, koja je osnovana pod pokroviteljstvom Saveta Evrope. BFPE ima nameru da svojim angažmanom doprinese izgradnji i kontinuiranom razvoju nove, demokratski orijentisane političke elite, ali i lidera u drugim segmentima javnog života, koji će odgovorno voditi državu i društvo u procesu evropskih integracija. Posebna pažnja posvećena je daljem razvoju saradnje u regionu jugoistočne Evrope, kako bi se doprinelo jačanju regionalne stabilnosti, sigurnosti i demokratskog potencijala.

Misija BFPE-a je da omogući društveno-političkoj eliti da dobije dodatna znanja i veštine neophodne za demokratsku transformaciju društva i učešće u evroatlantskim strukturama.

Naš rad je zato posvećen političkom obrazovanju i izgradnji kapaciteta aktera koji su trenutno – ili će postati – deo političke i društvene elite, sa ciljem da se oblikuje ljudska infrastruktura koja će učvrstiti tekuće procese demokratizaciјe, biti podrška standardima ljudskih i manjinskih prava mimo kratkoročnih političkih interesa, i
oličavati duh saradnje i pomirenja sa susedima.

   

Bogdan Urošević je diplomirao politikologiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu završio je i master akademske studije iz oblasti javne uprave, lokalne samouprave i javnih politika. Pored toga, stekao je i dodatno zvanje mastera iz oblasti političke teorije, političke sociologije i institucija. Trenutno pohađa doktorske studije politikologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Od početka 2015. godine radi u Beogradskom fondu za političku izuzetnost (BFPE), od kada je pratio i pomagao rad Radne grupe za poglavlje 15 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, a iste godine u okviru Fonda u saradnji sa Ambasadom SR Nemačke organizuje projekat „Youth is the New Green“ namenjen edukaciji talentovanih mladih o klimatskim promenama i upravljanju prirodnim resursima. Bogdan u Fondu trenutno rukovodi programima rodne ravnopravnosti i manjinskih prava, kao i lokalne demokratije. Bio je angažovan i u okviru inicijative „Beogradski dijalozi“, platforme za razmenu između Srbije i Nemačke u kontekstu EU integracija.

Bogdan je alumnista TRAIN programa Nemačkog saveta za spoljne poslove, a autor je više studija i istraživanja, među kojima su i radovi iz oblasti održivog razvoja za koje je dva puta nagrađivan od strane Francusko-srpske privredne komore, i to na teme „Planeta Zemlja 2050. godine“ (2013) i „Kako se boriti protiv klimatskih promena?“ (2015).