Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE)

Koordinator Radne grupe

URL projekta
 Posetite stranu

Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) deo je Mreže škola za političke studije u jugoistočnoj Evropi, koja je osnovana pod pokroviteljstvom Saveta Evrope. BFPE ima nameru da svojim angažmanom doprinese izgradnji i kontinuiranom razvoju nove, demokratski orijentisane političke elite, ali i lidera u drugim segmentima javnog života, koji će odgovorno voditi državu i društvo u procesu evropskih integracija. Posebna pažnja posvećena je daljem razvoju saradnje u regionu jugoistočne Evrope, kako bi se doprinelo jačanju regionalne stabilnosti, sigurnosti i demokratskog potencijala.

Misija BFPE-a je da omogući društveno-političkoj eliti da dobije dodatna znanja i veštine neophodne za demokratsku transformaciju društva i učešće u evroatlantskim strukturama.

Naš rad je zato posvećen političkom obrazovanju i izgradnji kapaciteta aktera koji su trenutno – ili će postati – deo političke i društvene elite, sa ciljem da se oblikuje ljudska infrastruktura koja će učvrstiti tekuće procese demokratizaciјe, biti podrška standardima ljudskih i manjinskih prava mimo kratkoročnih političkih interesa, i
oličavati duh saradnje i pomirenja sa susedima.

V_Djureta photoValentina Đureta diplomirala je albanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Master studije završila je na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA), Univerzitet Singidunum, gde je odbranila master tezu o politikama EU i upravljanju otpadom u Srbiji.

Od decembra 2004. godine radi u Beogradskom fondu za političku izuzetnost (BFPE) na razvoju i implemenatciji različitih programa i projekta, sa posebnim fokusom na one koji se bave zaštitom životne sredine i održivom korišćenju energije. Deo je Sekretarijata neformalne Zelene poslaničke grupe i koordinacionog tima mehanizma Zelena stolica koji predstavlja učešće nevladinih organizacija u radu i aktivnostima Odbora za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srbije.

Kao koordinatorka alumni programa vodi Godišnji seminar, višegodišnji obrazovni program BFPE čiji učesnici su bili brojni narodni poslanici/e, političari i političarke kako sa državnog, tako i sa lokalnog nivoa, predstavnici/e državne administracije i lokalne samouprave, predstavnici/e medija, nevladinog i poslovnog sektora.