Centar za ekologiju i održivi razvoj - CEKOR

Project Description:

Date:
 osnovan 1999. godine
Project URL:
 Visit online →

Centar za ekologiju i održivi razvoj – CEKOR je nezavisna nevladina organizacija osnovana u Beogradu decembra 1999. godine od strane grupe akademskih građana – entuzijasta u pogledu rešavanja problema zaštite životne sredine i potencijala za održivi razvoj u Srbiji. Od aprila 2011. godine CEKOR ima sedište u Subotici.

Ciljevi:

  1. Osnaživanje za i promovisanje učešća javnosti i transparentnosti u donošenju odluka u oblasti zaštite životne sredine (Arhuske konvencije, ESPO konvencije)
  2. Podizanje svesti javnosti o zaštiti životne sredine i održivom razvoju
  3. Promovisanje održive energetike i održivog saobraćaja
  4. Zaštita i očuvanje biodiverziteta

 

Vizija:

Socijalno i ekonomski pravedno društvo sa jednakim mogućnostima za sve građane, uz očuvanu životnu sredinu i prirodne resurse za buduće generacije.

Održivi razvoj je koncept koji traži očuvanje životne sredine, solidarnost, pristojan životni standard, očuvanje resursa za buduće generacije i ekonomske aktivnosti u granicama kapaciteta naše planete.

Nataša Đereg je diplomirala 1997. godine na Šumarskom fakultetu u Beogradu, kao student generacije na odseku zaštita od erozije. Osnivač je udruženja CEKOR, koje postoji od 1999. godine. Poseduje više od 15 godina iskustva u sprovođenju razvojnih projekata sa podrškom domaćim i međunarodnim organizacijama iz oblasti zaštite životne sredine, zaštite prirode, komunalnih delatnosti i energetike na funkcijama eksperata i projekt menadžmenta. Iskustvo uključuje i brojno predstavljanje stučnih analiza na različitim skupovima, kao i vođenje radionica i seminara. Trener je u oblasti vočdog kampanja i učešća javnosti u oblasti zaštite životne sredine i urbane održivosti. Autor je publikacija iz oblasti učešća javnosti. Direktor je CEKOR-a od 2011. godine. Bila je član Izvršnog odbora CEE Bankwatch Network tri godine. Učestvovala je na brojnim seminarima za edukaciju i umrežavanje u regionu jugoistočne Evrope. Stručnjak je u sledećim oblastim: GMO, organska poljoprivreda, održivi saobraćaj, energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije. Član je međunarodne najveće volonterske organizacije Art of Living i od 2015. je direktor firme Art of Living doo koja se bavi edukacijama – antistres programima za odrasle. Majka je dve ćerke. Govori engleski jezik.