Centar za evropske politike - CEP

Project Description:

Date:
 osnovan 2011.
Project URL:
 Visit online →

Centar za evropske politike (CEP) je nezavisna, nevladina, neprofitna think-tank organizacija osnovana 2011. godine, od strane grupe profesionalaca u oblasti evropskog prava, ekonomije i reforme državne uprave, u zajedničkom cilju pozitivnog doprinošenja menjanju okruženja za kreiranje javnih politika u Srbiji – čineći ga više transparentnim i inkluzivnim, baziranim na dokazima i suštinski orijentisanim ka EU.

Misija CEP-a je:

pospešivanje istraživanja i analiza kao osnove za donošenje odluka, i

pružanje visokokvalitetnih alternativnih opcija javnih politika u cilju unapređenja procesa pristupanja Srbije EU i pozicioniranja Srbije kao ravnopravnog partnera državama članicama EU u pogledu:

transparentnosti i odgovornosti demokratskih struktura vladavine,

uređenosti i performansi tržišta, i

sposobnosti  da se, ne samo ispune kriterijumi članstva EU, već i maksimalno iskoriste prava i prilike koje odatle proizilaze kada se ostvari članstvo.

U ispunjenju svoje misije, CEP nastoji da održi finu ravnotežu između uloge vladinog partnera na putu pristupanja u EU i pažljivog kontrolora vladinih aktivnosti i planova. U dosadašnjim aktivnostima ostvarena je veoma uspešna i bliska saradnja sa državnim institucijama i njihovim predstavnicima i civilnim sektorom. Dosadašnji partneri CEP-a bili su Državna revizorska institucija, Ministarstvo trgovine i telekomunikacija, Tim Vlade Srbije za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva, Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Kancelarija za evropske integracije, Nacionalna organizacija potrošača Srbije, USAID, Evropski fond za Balkan i mnogi drugi. CEP će u budućnosti nastaviti da razvija svoju mrežu članova i eksperata kako bi se obuhvatio celokupan sistem kreiranja politika u Srbiji iz perspektive pristupanja EU.

Dušan Protić

dusan proticDušan Protić je stručnjak sa jedinstvenim iskustvom koje prožima oblasti tržišne regulative, javnog prava i sistema javne uprave, i sa dokazanom sposobnošću konceptualizacije složenih regulatornih rešenja u kompleksnom okruženju. Po vokaciji pravnik, u periodu od 2001. godine do 2015. godine, obavljao funkcije zamenika i pomoćnika ministra u Ministarstvu pravde, Ministarstvu poljoprivrede, i u novije vreme u više mandata, u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, kao rukovodilac normativnih poslova i drugostepenog upravnog postupka. Pored toga, obavljao i funkciju direktora Pravosudnog centra (današnja Pravosudna akademija), kao i rukovodioca pravnih poslova, u korporativnom sektoru. Ima položen pravosudni ispit i završenu Diplomatsku akademiju MSP. Govori engleski i francuski jezik. U Centru za evropske politike trenutno obavlja funkciju programskog menadžera za unutrašnje tržište i konkurentnost.