Centar za praktičnu politiku

Koordinator Radne grupe

URL projekta
 Posetite stranu

Centar za praktičnu politiku (Policy Center – u daljem tekstu PC) je think-tank organizacija u oblasti regionalne saradnje, zaštite ljudskih prava i reforme civilnog sektora u državama Zapadnog Balkana. PC istražuje, dokumentuje i analizira praksu institucija u oblastima u kojima deluje, na osnovu toga pravi predloge praktičnih politika i preporuke i zagovara njihovo usvajanje. PC doprinosi unapređenju civilnog sektora u državama Zapadnog Balkana kroz pružanje podrške organizacijama za ljudska prava.

Svoje aktivnosti PC sprovodi kroz dva programa. Program praktičnih politika i praksi svoj rad fokusira na istraživanje izazova u oblasti regionalne saradnje, prevencije konflikata i zaštite ljudskih prava sa kojima se suočavaju društva zapadnog Balkana. Posebnu pažnju program poklanja garancijama za neponavljanje zločina iz prošlosti i prevenciji konflikata u osetljivim područjima Zapadnog Balkana.

Program podrške organizacijama civilnog društva svoj rad fokusira na reformu civilnog sektora i podršku organizacijama za ljudska prava u izgradnji kapaciteta i stvaranja održivog sistema upravljanja organizacijom i ljudima.