Institut za teritorijalni ekonomski razvoj - InTER

Project Description:

Date:
 osnovan 2006. godine
Project URL:
 Visit online →

Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) je osnovan 2006. godine kao neprofitni, nezavisni nevladin think tank, sa misijom promocije i unapređenja održivog društveno-ekonomskog teritorijalnog razvoja. InTER ima kancelarije u Beogradu i Kosovskoj Mitrovici, a svojim delovanjem aktivan je u svim ekonomijama Zapadnog Balkana.

Oblasti delovanja InTER-a su:

 • Regionalni i lokalni socio-ekonomski razvoj;
 • Decentralizacija i upravljanje;
 • Teritorijalna konkuretnost kroz razvoj poslovne infrastrukture i podršku razvoju preduzetništva i malih i srednjih preduzeća;
 • Ruralni razvoj sa posebnim akcentom na razvoj aktivnog turizama i organske proizvodnje;
 • Transnacionalna i prekogranična saradnja;
 • Zvanična razvojna pomoć.

Kao posebnu oblast delovanja, InTER se na Kosovu bavi i tranzicionim pitanjima, proisteklim iz Briselskih sporazuma.

Pravci delovanja InTER-a se pre svega svode na pružanje podrške donosiocima odluka na različitim teritorijalnim nivoima (centralnom, regionalnom, lokalnom) i različitim fazama ciklusa javne politike uključujući:

 • Javno zagovaranje za teritorijalnu politiku i ravnomerni teritorijalni razvoj;
 • Izrada analitičkog materijala za donošenje i praćenje javnih politika zasnovanim na činjenicama u oblasti delovanja InTER-a;
 • Podrška izradi i razvoju teritorijalnih i sektorskih politika, strateških i akcionih planova i operativnih programa;
 • Podrška u realizaciji razvojnih programa i projekata u oblasti delovanja InTER-a;
 • Evaluacija javnih politika, procena uticaja i evaluacija zvanične razvojne pomoći;
 • Podizanje kapaciteta institucija javnog i privatnog sektora, uključujući i organizacije civilnog društva.

 

Dragiša Mijačić je direktor InTER-a, sa iskustvom od skoro dve decenije, u obavljanju velikog broja poslova u oblasti društveno-ekonomskog razvoja u tranzicionim ekonomijama Zapadnog Balkana. Tokom karijere Dragiša je sarađivao sa mnogobrojnim međunarodnim organizacijama i državnim institucijama na realizaciji više od 200 razvojnih i istraživačkih projekata širom Zapadnog Balkana i zemalja Evropske unije. Pored toga, autor je više od 100 studija, publikacija i naučnih radova u oblasti svog rada. Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Prištini – odsek matematika, a magistrirao je razvojne studije (Development Studies) na Univerzitetu Trento u Italiji. Trenutno pohađa doktorske studije na Univerzitetu u Mastrihtu, u Holandiji. Govori engleski jezik.