Evropski pokret u Srbiji - EPuS

Project Description:

Date:
 osnovan 1992. godine
Project URL:
 Visit online →

Evropski pokret u Srbiji (EPuS) osnovan je 1992. godine kao nevladino, nepartijsko i neprofitno, samostalno i dobrovoljno udruženje građana Srbije. EPuS je nezavisna ustanova demokratskog javnog mnjenja koja okuplja građane i građanke koji se zalažu za demokratsku, modernu i evropsku Srbiju i otvoreno i inkluzivno društvo integrisano u evropske tokove.

Od 1993. godine, Evropski pokret u Srbiji je punopravni član Međunarodnog evropskog pokreta koji se ubraja u međunarodne nevladine organizacije sa dugom tradicijom i značajnim idejnim uticajem na političke činioce u evropskim državama.

EPuS ima 650 individualnih i 12 kolektivnih članova, i osnivač je i član Mreže Evropskog pokreta u Srbiji koja okuplja 15 organizacija.

Miloš Milovanović je rođen 1979. godine u Kruševcu. Osnovnu i srednju ekonomsku školu je završio u rodnom gradu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao je na agrarnoj ekonomiji na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, Ekonomskom fakultetu u Beogradu i Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.

Od 2004. do 2013. godine radio je u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije u kome je obavljao različite dužnosti. Od maja 2004. do juna 2008. godine je radio u Sektoru za analitiku i agrarnu politiku i bio učesnik tehničkih pregovora u sklopu procesa pridruživanja Republike Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji, CEFTA i Evropskoj uniji i to praktično od samog početka ovih integracionih procesa. Od jula 2008. godine do maja 2013. godine je vršio funkciju pomoćnika ministra poljoprivrede za različite oblasti, počevši od analitike i agrarne politike do međunarodne saradnje, kao i pregovarača Republike Srbije u pojedinim oblastima integracionih procesa u EU i STO u ukupno tri Vlade. Od juna 2011. do juna 2013. godine vršio je dužnost ovlašćenog predstavnika Republike Srbije u Organizaciji za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO). Od novembra 2013. godine radi u UN FAO kao internacionalni konsultant i menadžer UN FAO i EBRD projekata u Srbiji. Učestvovao je u velikom broju nacionalnih i internacionalni projekata sa ciljem unapređenja različitih oblasti poljoprivredne proizvodnje. Takođe se više godina intenzivno bavi poslovnim konsaltingom namenjenom privatnom agrobiznis sektoru.

Autor i koautor je naučnih radova objavljenih u domaćim i inostranim naučnim časopisima i zbornicima naučnih skupova. Učestvovao je na velikom broju naučnih i privrednih skupova u zemlji i inostranstvu, kao predavač i kao učesnik. Stručno se usavršavao od marta do jula 2007. godine na Univerzitetu Oksford, St Peters koledž, Velika Britanija iz oblasti agroekonomije. Takođe, u periodu januar-mart 2007. godine je radio u Agrobiznis sektoru Evropske banke za obnovu i razvoj u Londonu (EBRD).  Pohađao je veliki broj seminara i govorio na stručnim skupovima u Nemačkoj, Francuskoj, Holandiji, Italiji, Španiji, Belgiji, Austriji, Sjedinjenim Američkim Državama, Japanu, Kini, Tajvanu.