Evropski pokret u Srbiji (EPuS)

Koordinator Radne grupe

URL projekta
 Posetite stranu

Evropski pokret u Srbiji (EPuS) osnovan je 1992. godine kao nevladino, nepartijsko i neprofitno, samostalno i dobrovoljno udruženje građana Srbije. EPuS je nezavisna ustanova demokratskog javnog mnjenja koja okuplja građane i građanke koji se zalažu za demokratsku, modernu i evropsku Srbiju i otvoreno i inkluzivno društvo integrisano u evropske tokove.

Od 1993. godine, Evropski pokret u Srbiji je punopravni član Međunarodnog evropskog pokreta koji se ubraja u međunarodne nevladine organizacije sa dugom tradicijom i značajnim idejnim uticajem na političke činioce u evropskim državama.

EPuS ima 650 individualnih i 12 kolektivnih članova, i osnivač je i član Mreže Evropskog pokreta u Srbiji koja okuplja 15 organizacija.

Ivan Knežević – Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na Univerzitetu u Bolonji završio magistarske studije na programu Upravljanje i politika Evropskih integracija u zemljama Centralno-istočne Evrope i Balkana. U toku studija pohađao je dodiplomski program Beogradske otvorene škole kao i master program „Tranzicija i rekonstrukcija“ u organizaciji Alternativne akademske obrazovne mreže. U Evropskom pokretu u Srbiji angažovan od 2003. godine, na brojnim projektima vezanim za proces evropske integracije Srbije. Od 2006, radio u Kancelariji za pridruživanje EU Vlade Republike Srbije, u Sektoru analize ekonomskih aspekata pridruživanja Srbije EU. Pored toga, radio je na tehničkoj koordinaciji projekta za izgradnju administrativnih kapaciteta kancelarije za proces evropskih integracija. Aprila 2010. godine, izabran je za zamenika generalnog sekretara Evropskog pokreta u Srbiji. Govori engleski i italijanski jezik.