Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju - FEFA

Koordinator Radne grupe

Datum
 osnovan 2001.
URL projekta
 Posetite stranu

FEFA je akreditovana visokoškolska ustanova koja je uspostavila tesnu saradnju sa priznatim stranim univerzitetima (Harvard, Fordam, Univerzitet u Firenci, Srednjoevropski univerzitet i dr) i uspešnim domaćim i inostranim preduzećima. FEFA je sprovela više evropskih Tempus projekata sa ciljem dodatnog unapređenja kvaliteta nastave, a nosilac je i značajnog istraživačkog projekta Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.

Primenjujući iskustva najboljih svetskih fakulteta, FEFA izvodi studijske programe iz oblasti ekonomije, finansija i menadžmenta, s naglaskom na primenjeno znanje i kontekst evropskih integracija i unapređenja konkurentnosti Srbije. Pored teoretskog znanja, studenti FEFA razvijaju praktična znanja i veštine koje ih čine delotvornim u poslovnom svetu, kroz aktivno učešce u nastavi, radionicama, na studijama slučaja, u simulacijama, interaktivnim prezentacijama – i obaveznoj radnoj praksi razvoj analitičkih veština, kao i fokus na rešavaje realnih ekonomskih i menadžerskih zadataka stalan rad na razvoju novih ideja, poslovnih koncepata i istraživacki rad razvijanje veština stranih jezika, pismene i usmene komunikacije, kao i podsticanje inicijative i timskog rada. Kvalitet FEFA se ogleda u savremenom metodu nastave, visokom profesionalnom ugledu profesora, podršci centra za razvoj karijere i drugih stručnih službi, istraživačko-konsultantskim poduhvatima Instituta FEFA – i uspehu diplomiranih studenata.

zoltan vigProf. dr Zoltan Vig je vanredni profesor i predaje Poslovno pravo na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju – FEFA. Pravne studije sa masterom završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Segedinu. LLM i doktorsko zvanje iz međunarodnog poslovnog prava stekao je na Srednjoevropskom univerzitetu u Budimpešti. Tokom studija u Budimpešti radio je kao asistent Profesora Štefana Mesmana. Bavio se naučno-istraživačkim radom na institutima Max Planck i Asser, kao i na univerzitetima Humboldt, Hamburg, Emory i Yale. 2006. godine je biran u zvanje docenta, a 2012. godine za vanrednog profesora na Fakultetu za evropske pravno političke studije Univerziteta Singidunum. Predavao je predmete Privredno pravo, Pravo trgovačkih društava EU, Pravo EU i Ekološko pravo. Objavio je tri monografije na srpskom jeziku, i više publikacija na engleskom, nemačkom i mađarskom jeziku. Pored akademskog radnog iskustva, stekao je i stručno iskustvo kao pripravnik međunarodne advokatske kancelarije Freshfields Bruckhaus Deringer. Trenutno radi kao savetnik u advokatskoj kancelariji DBP Advokati Beograd i kao naučni saradnik Instituta za pravo Mađarske akademije nauka.