Fondacija Centar za demokratiju

Koordinator Radne grupe

Članovi
 

Beogradski centar za ljudska prava

Timočki klub

Resurs centar Majdanpek

Beogradska otvorena škola

Udruženje za reviziju pristupačnosti

Užički centar za ljudska prava i demokratiju

Partneri za demokratske promene

AMITY

Grupa 484

Udruženje žena “Artesa “

NALED

Centar za razvoj sindikalizma

Zajedno zajedno

Udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije

Nada Novaković, Institut za društvene nauke

Centar za dostojanstven rad, Univerzitet Union

Međunarodna organizacija rada

Savez samostalnih sindikata Srbije

Evropski pokret u Srbiji

Narodni parlament

Unija poslodavaca

Datum
 osnovana 1994. godine
URL projekta
 Posetite stranu

Fondacija Centar za demokratiju  je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija  osnovana 1994. godine, koja doprinosi razvoju modernog demokratskog društva u Srbiji jačanjem ljudskih i institucionalnih kapaciteta kroz istraživačke, edukativne i razvojne programe i unapređenjem ostvarivanja ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava. Od 2007. godine, socijalno-ekonomska pitanja postavljena su u fokus rada Fondacije, a unapređenje implementacije ovih prava postalo je najvažniji deo misije organizacija. Uspostavljene su jake veze sa važnim akterima. Naše uverenje je da potpuna zaštita socijalnih i ekonomskih prava ne može biti ostvarena bez učešća organizacija civilnog društva (sindikata, NVO, odgovornih medija) i aktivnih građana.

BR fotoBojana Ružić koordinira aktivnosti inicijative “Crno na belo” koja od 2012. okuplja organizacije civilnog društva  u cilju stvaranja široke podrške za agendu dostojanstvenog rada kao jednog od važnih uslova za društveno-ekonomski razvoj u Srbiji. Učestvovala je u realizaciji više projekata iz socio-ekonomske oblasti u poslednje četiri godine: Zaustavimo diskriminaciju starijih radnika i podržimo aktivno  starenje, Dostojanstven rad za svakog, Balkanska mreža za dostojanstven rad,  Jednake na poslu, Ka efikasnijem suzbijanju neformalnog rada i sive ekonomije, Zustavimo korupciju koja ugrožava dostojanstven rad, Efikasnija uloga građana i civilnog društva u zaštiti radnih prava, Građani za reformu inspekcija. Koautorka je publikacije „Dostojanstven rad i siva ekonomija“.