Fondacija Centar za demokratiju

Koordinator Radne grupe

Članovi
 

Beogradski centar za ljudska prava

Timočki klub

Resurs centar Majdanpek

Beogradska otvorena škola

Udruženje za reviziju pristupačnosti

Užički centar za ljudska prava i demokratiju

Partneri za demokratske promene

AMITY

Grupa 484

Udruženje žena “Artesa “

NALED

Centar za razvoj sindikalizma

Zajedno zajedno

Udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije

Nada Novaković, Institut za društvene nauke

Centar za dostojanstven rad, Univerzitet Union

Međunarodna organizacija rada

Savez samostalnih sindikata Srbije

Evropski pokret u Srbiji

Narodni parlament

Unija poslodavaca

Datum
 osnovana 1994. godine
URL projekta
 Posetite stranu

Fondacija Centar za demokratiju  je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija  osnovana 1994. godine, koja doprinosi razvoju modernog demokratskog društva u Srbiji jačanjem ljudskih i institucionalnih kapaciteta kroz istraživačke, edukativne i razvojne programe i unapređenjem ostvarivanja ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava. Od 2007. godine, socijalno-ekonomska pitanja postavljena su u fokus rada Fondacije, a unapređenje implementacije ovih prava postalo je najvažniji deo misije organizacija. Uspostavljene su jake veze sa važnim akterima. Naše uverenje je da potpuna zaštita socijalnih i ekonomskih prava ne može biti ostvarena bez učešća organizacija civilnog društva (sindikata, NVO, odgovornih medija) i aktivnih građana.

Natasa VuckovicNataša Vučković  je diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu, nakon čega je nastavila usavršavanje kroz Internship program Kongresa SAD, organizaciju parlamentarnog rada (ENA, Pariz 2005) i specijalizaciju iz oblasti evropskog prava, sa tezom „Nacionalni parlamenti i Evropski Parlament“ (DESE, Univerzitet Nancy). Ima položen pravosudni ispit i član je Advokatse komore Beograda. Obavlja funkciju generalnog sekretara Fondacije Centar za demokratiju od 1994. godine. Učestvovala je u kreiranju i koordinaciji niza programa iz oblasti zaštite socio-ekonomskih prava i ljudskih prava:  Forum jugoslovenskih nevladinih organizacija, Institut Politeia, Ka nezavisnom i nepristrasnom sudstvu, Evropske vrednosti i politike u lokalnoj zajednici, Demokratski politički forum, Kampanja Crnonabelo, Zaustavimo partijsko zapošljavanje – doprinos definisanju pravnog okvira za zapošljavanje u javnom sektoru, Dijalog u Centru, Monitoring radnih prava u kontekstu ESRP, Demokratski do ustavne reforme. Govori engleski i francuski jezik.