Institut ekonomskih nauka - IEN

Project Description:

Date:
 osnovan 1958. godine
Project URL:
 Visit online →

Institut ekonomskih nauka – IEN je neprofitna naučnoistraživačka institucija u vlasništvu Republike Srbije koja se već 54 godina uspešno bavi istraživanja i analizama iz različitih oblasti ekonomskih nauka. Područje delatnosti IEN je veoma široko, počev od izrade makroekonomskih studija, projekcija i predvidjanja, preko analiza međunarodnih ekonomskih odnosa, stanja svetske privrede i međunarodne trgovine, izrade studija i strategija privrednog, regionalnog i održivog razvoja, sektorskih ekonomskih politika do velikog broja projekata za potrebe privrednih subjekata u gotovo svim privrednim oblastima. Takođe, značajna delatnost IEN se odnosi na pružanje seta vrhunskih usluga iz domena konsaltinga, inoviranja znanja, kontinuelni trening i obrazovanje u oblastima savremene poslovne ekonomije, menadžmenta, marketinga, preduzetništva, finansija i drugih oblasti. Preko svoje “ćerke” Beogradske bankarske akademije (BBA) – Fakulteta za bankarstvo, osiguranje i finansije IEN daje pun doprinos edukaciji ljudskih resursa po najvišim akademskim i profesionalnim resursima.

marko_malovic-webProf. dr Marko Malović (1975.) diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1997, magistrirao 2001. a doktorirao 2004. tezom iz oblasti međunarodnih finansija. Docent je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Radi na Institutu ekonomskih nauka, Beograd, Srbija, kao glavni koordinator časopisa MAP (Makroekonomske analize i prognoze, 9 poslednjih brojeva) i naučni istraživač. Na UDG Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i poslovanje – Vanredni profesor (od 2010.), Podgorica, CG – predaje međunarodnu ekonomiju, a na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, FPE vanredni je profesor na Fakultetu poslovne ekonomije (od 2010.). U Bijeljini, RS, Bosna i Hercegovina, nastavnik je monetarne i međunarodne ekonomije na dodiplomskim studijama i evropskih ekonomskih integracija za postdiplomce. Bio je gostujući profesor na London School of Economics, Velika Britanija. Angažovan je na predmetima: Međunarodna ekonomija, Ekonomika EU, Međunarodno bankarstvo (na postdiplomskim studijama).  Govori engleski, nemački, grčki i ima osnovno znanje japanskog jezika.

 

Aleksandar Zdravković (1982.) diplomirao je 2007, a 2010. odbranio master tezu na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Trenutno je u završnoj fazi izrade doktorata u oblasti javnih finansija na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani. Na Institutu ekonomskih nauka kao istraživač zaposlen je od 2007. godine. Radno iskustvo u međunarodnim organizacijama stekao je radeći kao intern u MMF-u u Vašingtonu tokom 2013. i ICPE-u u Ljubljani 2011. godine. Kao ekspert u oblasti upravljanja javnim dugom, radio je na projektima USAID “Business Enabling in Serbia” i IPA “Support to the Ministry of Finance – Treasury Administration Capacity Building, Belgrade”. Od 2012. do 2014. bio je stipendista Fondacije za otvoreno društvo (OSF), koja pod pokroviteljstvom G. Soroša promoviše jačanje demokratije i učešća nevladinog sektora u procesu državnog upravljanja. Na Beogradskoj bankarskoj akademiji kao spoljni saradnik održava nastavu iz Upotrebe kvantitativnih metoda u ekonomiji i finansijama.