Kuća ljudskih prava i demokratije

Project Description:

Date:
 osnovana 2011. godine
Project URL:
 Visit online →

Kuća ljudskih prava i demokratije je mreža organizacija civilnog društva koje su se okupile da  kroz međusobnu saradnju i zajedničke aktivnosti utiču na stanje u oblasti ljudskih prava.

Kuća postoji od novembra 2011. godine, a organizacije osnivači su: Građanske inicijative, Beogradski centar za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava, Helsinški odbor za ljudska prava i Centar za praktičnu politiku.

Aktivnosti Kuće ljudskih prava su: edukacija o ljudskim pravima, praćenje rada institucija, davanje preporuka i predloga praktičnih rešenja, zagovaranje implementacije zakona i kao i kontinuirano praćenje društvenih dešavanje i reagovanje na kršenje ljudskih prava. Njen rad je organizovan oko tri ključne oblasti: ljudska prava, tranziciona pravda i vladavina prava.

Cilj Kuće je da se kroz saradnju domaćih i međunarodnih  organizacija civilnog društva i institucija sveobuhvatnije i konzistentnije deluje u oblasti ljudskih prava i time doprinese  demokratizaciji društva.

Kuća ljudskih prava i demokratije je smeštena u samom centru Beograda u prostoru koji joj je grad dodelio na korišćenje. Kneza Miloša 4 je adresa na kojoj se odvija niz aktivnosti poput debata o aktuelnim pitanjima u vezi sa ljudskim pravima, predstavljanje relevantnih publikacija, a od decembra 2012. se tu nalazi i specijalizovana biblioteka.

Milan AntonijevicMilan Antonijević Rođen je 24. septembra 1975. godine.

Aktivista je za zaštitu ljudskih prava u Srbiji od studentskih dana. Završio Pravni fakultet u Beogradu, Odsek za međunarodno pravo. Školu ljudskih prava Beogradskog centra za ljudska prava, na kojoj danas predaje studentima, završio 1999. godine. Dobitnik je prestižne Čivning stipendije Britanske vlade 2009. i na Bredford univerzitetu završio smer Prevencija konflikta, Korišćenje demokratije radi postizanja mira.
Od 2001. radi u Komitetu pravnika za ljudska prava – YUCOM. Počeo je kao pravni saradnik da bi 2005. bio imenovan za izvršnog direktora, a 2010. i za direktora YUCOM-a. Učestvovao u strateškom zastupanju pred domaćim i međunarodnim telima u timu YUCOM-a koji je dobio slučajeve pred Ustavnim sudom Republike Srbije, Evropskim sudom za ljudska prava itd. Trenutno koordinira niz domaćih i regionalnih aktivnosti u oblasti ljudskih prava i demokratizacije.
Urednik i autor brojnih publikacija u izdanju YUCOM-a i drugih organizacija. Objavio niz radova i članaka u stručnim časopisima, dnevnim i nedeljnim listovima, dao brojne intervjue domaćim i stranim štampanim i elektronskim medijima.

Ispred YUCOMa osnivač Kuće ljudskih prava u Beogradu 2011.godine.
Govori tečno engleski i francuski jezik, a služi se i mađarskim.