Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)

Koordinator Radne grupe

Članovi
 

Akademija ženskog preduzetništva, Jana Zabunov

Asocijacija malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, Zoran Vujović

Centar za evropske politike, Ksenija Simović

ENECA, Milivoje Jovanović

PU Međunarodni transport, Beograd, Tatjana Ivanović

BT Legal aod Beograd, Marija Tasić

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Dušan Popović

Grupa za razvojne projekte, Hadži Zoran Jovanović

Nacionalna organizacija potrošača Srbije, Goran Papović

Udruženje reciklera Srbije, Ana Petrović Vukićević

Udruženje banaka Srbije, Slađana Sredojević

Centar za toleranciju i održivi razvoj Centor Krčedin, Radica Gligorić

Agencija za razvoj opštine Knjaževac, Dragan Milutinović

InTER, Dragiša Mijačić

Unija poslodavaca Srbije, Slavenko Grgurević

Savez inženjera i tehničara Srbije, Zoran Pendić

Savez pčelarskih organizacija Srbije, Rodoljub Živadinović

Evropska Vojvodina, Dragomir Vasić

Poslovno udruženje UVRA Novi Sad, Jovan Beara

URL projekta
 Posetite stranu

NALED je jedina poslovna asocijacija koja u svom članstvu okuplja predstavnike sva tri sektora društva – kompanije, opštine i NVO, koji zajedno rade na poboljšanju uslova za lokalni ekonomski razvoj i poslovanje u Srbiji. Jedinstvenost NALED-a ne ogleda se samo u raznovrsnoj strukturi članova, već i u činjenici da je, osim članskog udruženja, NALED i organizacija civilnog društva (NVO).

NALED sprovodi različite projekte i na taj način svojim članovima pruža dodatne vrednosti. Za sve što ulože u NALED članovi dobijaju dvostruko više, jer je prihod od članarine pokriven jednakom vrednošću donatorskih sredstava. Od osnivanja (2006.) do danas, NALED-u je pristupilo preko 280 članova, među kojima su najuspešnije kompanije, opštine i NVO u Srbiji. Institucije Vlade Republike Srbije i međunarodne organizacije čine preko 100 institucionalnih partnera koji podržavaju aktivnosti NALED-a.

Misija i ciljevi

Misija NALED-a je unapređenje privrednog ambijenta Srbije kroz institucionalne reforme uz aktivno učešće i saradnju privrede, opština i građana.

Sve aktivnosti NALED-a usmerene su na realizaciju konkretnih ciljeva koji proizilaze iz misije:
1.    Promocija investicija i podrška postojećoj privredi
2.    Pravne reforme uz učešće privrede
3.    Jačanje kapaciteta opština

Organizovanjem velikog broja događaja i poslovnih sastanaka, NALED je postao lider u promociji dijaloga između javnog, privatnog i civilnog sektora i pozicionirao se kao vodeći autoritet na polju monitoringa zakonodavne aktivnosti i merenja performansi javne uprave.

Slobodan Krstović

Visoko obrazovanje stekao je na Ekonomskom fakultetu univerziteta u Beogradu, na smeru “Finansije, bankarstvo i osiguranje”. Postdiplomske master studije završio je na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu u oblasti prava konkurencije, ekonomske analize prava, porekog prava i javnih finansija. Uspešno je odbranio Master rad na temu ”Dozvoljena državna pomoć u pravu konkurencije Srbije i Evropske unije”. Dodatno obrazovanje je stekao kroz seminare u Pekingu 2011. godine na temu ”Trgovina i izazovi iz okruženja zemalja u razvoju” i Veneciji 2013. godine na temu ”Održivi razvoj”. Od 2010. godine deo je NALED tima, u početku kao Projekt menadžer, a danas kao Savetnik za ekonomske analize.