Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj - NALED

Koordinator Radne grupe

Datum
 osnovan 2006. godine
URL projekta
 Posetite stranu

NALED je jedina poslovna asocijacija koja u svom članstvu okuplja predstavnike sva tri sektora društva – kompanije, opštine i NVO, koji zajedno rade na poboljšanju uslova za lokalni ekonomski razvoj i poslovanje u Srbiji. Jedinstvenost NALED-a ne ogleda se samo u raznovrsnoj strukturi članova, već i u činjenici da je, osim članskog udruženja, NALED i organizacija civilnog društva (NVO).

NALED sprovodi različite projekte i na taj način svojim članovima pruža dodatne vrednosti. Za sve što ulože u NALED članovi dobijaju dvostruko više, jer je prihod od članarine pokriven jednakom vrednošću donatorskih sredstava. Od osnivanja (2006.) do danas, NALED-u je pristupilo preko 280 članova, među kojima su najuspešnije kompanije, opštine i NVO u Srbiji. Institucije Vlade Republike Srbije i međunarodne organizacije čine preko 100 institucionalnih partnera koji podržavaju aktivnosti NALED-a.

Misija i ciljevi

Misija NALED-a je unapređenje privrednog ambijenta Srbije kroz institucionalne reforme uz aktivno učešće i saradnju privrede, opština i građana.

Sve aktivnosti NALED-a usmerene su na realizaciju konkretnih ciljeva koji proizilaze iz misije:
1.    Promocija investicija i podrška postojećoj privredi
2.    Pravne reforme uz učešće privrede
3.    Jačanje kapaciteta opština

Organizovanjem velikog broja događaja i poslovnih sastanaka, NALED je postao lider u promociji dijaloga između javnog, privatnog i civilnog sektora i pozicionirao se kao vodeći autoritet na polju monitoringa zakonodavne aktivnosti i merenja performansi javne uprave.

Slobodan Krstović

 

Visoko obrazovanje stekao je na Ekonomskom fakultetu univerziteta u Beogradu, na smeru “Finansije, bankarstvo i osiguranje”. Postdiplomske master studije završio je na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu u oblasti prava konkurencije, ekonomske analize prava, porekog prava i javnih finansija. Uspešno je odbranio Master rad na temu ”Dozvoljena državna pomoć u pravu konkurencije Srbije i Evropske unije”. Dodatno obrazovanje je stekao kroz seminare u Pekingu 2011. godine na temu ”Trgovina i izazovi iz okruženja zemalja u razvoju” i Veneciji 2013. godine na temu ”Održivi razvoj”. Od 2010. godine deo je NALED tima, u početku kao Projekt menadžer, a danas kao Savetnik za ekonomske analize.