Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)

Koordinator Radne grupe

Članovi
 

Akademija ženskog preduzetništva, Jana Zabunov

Asocijacija malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, Zoran Vujović

Centar za evropske politike, Ksenija Simović

ENECA, Milivoje Jovanović

PU Međunarodni transport, Beograd, Tatjana Ivanović

BT Legal aod Beograd, Marija Tasić

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Dušan Popović

Grupa za razvojne projekte, Hadži Zoran Jovanović

Nacionalna organizacija potrošača Srbije, Goran Papović

Udruženje reciklera Srbije, Ana Petrović Vukićević

Udruženje banaka Srbije, Slađana Sredojević

Centar za toleranciju i održivi razvoj Centor Krčedin, Radica Gligorić

Agencija za razvoj opštine Knjaževac, Dragan Milutinović

InTER, Dragiša Mijačić

Unija poslodavaca Srbije, Slavenko Grgurević

Savez inženjera i tehničara Srbije, Zoran Pendić

Savez pčelarskih organizacija Srbije, Rodoljub Živadinović

Evropska Vojvodina, Dragomir Vasić

Poslovno udruženje UVRA Novi Sad, Jovan Beara

URL projekta
 Posetite stranu

NALED je jedina poslovna asocijacija koja u svom članstvu okuplja predstavnike sva tri sektora društva – kompanije, opštine i NVO, koji zajedno rade na poboljšanju uslova za lokalni ekonomski razvoj i poslovanje u Srbiji. Jedinstvenost NALED-a ne ogleda se samo u raznovrsnoj strukturi članova, već i u činjenici da je, osim članskog udruženja, NALED i organizacija civilnog društva (NVO).

NALED sprovodi različite projekte i na taj način svojim članovima pruža dodatne vrednosti. Za sve što ulože u NALED članovi dobijaju dvostruko više, jer je prihod od članarine pokriven jednakom vrednošću donatorskih sredstava. Od osnivanja (2006.) do danas, NALED-u je pristupilo preko 180 članova, među kojima su najuspešnije kompanije, opštine i NVO u Srbiji. Institucije Vlade Republike Srbije i međunarodne organizacije čine preko 30 institucionalnih partnera koji podržavaju aktivnosti NALED-a.

Misija i ciljevi

Misija NALED-a je unapređenje privrednog ambijenta Srbije kroz institucionalne reforme uz aktivno učešće i saradnju privrede, opština i građana.

Sve aktivnosti NALED-a usmerene su na realizaciju konkretnih ciljeva koji proizilaze iz misije:
1.    Promocija investicija i podrška postojećoj privredi
2.    Pravne reforme uz učešće privrede
3.    Jačanje kapaciteta opština

Organizovanjem velikog broja događaja i poslovnih sastanaka, NALED je postao lider u promociji dijaloga između javnog, privatnog i civilnog sektora i pozicionirao se kao vodeći autoritet na polju monitoringa zakonodavne aktivnosti i merenja performansi javne uprave.

Jelena Bojović

Kao stručnjak u oblasti regulatorne reforme i sprovođenja lokalnih politika ekonomskog razvoja, poslednjih četrnaest godina radila je na reformi zakonodavnog procesa i regulatornog okvira za poslovanje, privlačenju investicija, programima za podršku privredi i uspostavljanju partnerstava između javnog i privatnog sektora. Karijeru je započela u Međunarodnom republikanskom institutu (IRI) na poslovima razvoja političkih partija, organizacija građanskog društva i lokalnih samouprava. Nakon toga pet godina je radila kao Šef tima za lokalni ekonomski razvoj u USAID-ovom Programu za podsticaj ekonomskom razvoju opština. Bila je angažovana na izradi više od 50 strategija ekonomskog razvoja i na izgradnji insitucionalnih kapaciteta za bavljenje ekonomijom u više od 30 lokalnih samouprava. Na sličnim programima radila je i u Bosni i Hercegovini, Ukrajini, Slovačkoj, Kirgistanu i Jordanu. Poslednje četiri godine radi u NALED-u najpre kao Programski direktor a potom kao Direktor za regulatornu reformu. Radila je na analizama efekata zakona, preporukama za regulatornu reformu i učestvovala u izradi zakona i podzakonske regulative. Uspostavila je i vodi NALED-ov Savet za regulatornu reformu.