Pravni fakultet Univerziteta Union

Koordinator Radne grupe

Datum
 osnovan 2005. godine
URL projekta
 Posetite stranu

Pravni fakultet Univerziteta Union je akreditovana visokoškolska ustanova osnovana 2001. godine. Početni naziv „Fakultet za poslovno pravo“ ukazuje na posebnu pažnju usmerenu na pravne nauke sa aspekta poslovanja, uključujući više disciplina i sa znatno većim fondom časova ovog usmerenja nego što je uobičajeno na pravnim fakultetima. Nakon četiri godine, Fakultet je 2005. godine promenio naziv u Pravni fakultet i pristupio Univerzitetu Union u Beogradu. Važna oblast delanja Pravnog fakulteta je i proučavanje izgradnje i unapređenja pravnog sistema Republike Srbije i upoznavanje odgovarajućih institucija u inostranstvu sa zakonodavstvom, pravnom naukom i praksom u Republici Srbiji.

Slika Zlatko Stefanovic2

Prof. dr Zlatko Stefanović je dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu. Rođen je 1958. godine u Zaječaru, a 1982. godine diplomirao je na Pravnom fakultetu u Nišu. Naučni stepen doktora pravnih nauka stekao je 1996. godine. Učestvuje u izvođenju nastave, između ostalog, na predmetu „Pravo Evropske unije“ na Pravnom fakultetu Univerziteta Union. Autor je brojnih udžbenika i monografija, kao i radova  objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima, uz poseban istraživački interes za proces implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije.