Transparentnost Srbija

Project Description:

Date:
 osnovana 2002. godine
Project URL:
 Visit online →

Transparentnost Srbija je nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija usmerena na borbu protiv korupcije u Srbiji. Najvažniji cilj koji Transparentnost Srbija želi da ostvari jeste povećanje transparentnosti rada državnih organa kao način da se spreči zloupotreba javnih ovlašćenja u privatne svrhe. Svoje ciljeve Transparentnost Srbija ostvaruje preventivnim delovanjem – podizanjem svesti javnosti o opasnostima i štetama koje korupcija nanosi društvu, podsticanjem reformi i predlaganjem konkretnih preporuka. Transparentnost Srbija deo je mreže nacionalnih ogranaka organizacije Transparency International od 2002. godine, i priznati zastupnik te organizacije u Republici Srbiji.

Programski prioriteti TS do 2020. su sledeći:

 • Poboljšanje položaja i rada nezavisnih antikorupcijskih tela u Srbiji;
 • Stvaranje uslova za suzbijanje korupcije u političkom sistemu;
 • Suzbijanje korupcije na dodirnim tačkama javnog i privatnog sektora (javne nabavke, javno privatna partnerstva, privatizacija, dodela državne pomoći i drugo);
 • Stvaranje mehanizama za otklanjanje i efikasno razrešavanje sukoba javnog i privatnog interesa, u korist javnog;
 • Uvođenje etičkih principa u poslovnim odnosima i antikorupcijskih standarda u privatnom sektoru;
 • Unapređenje mehanizama za suzbijanje pranja novca, organizovanog kriminala, oduzimanje nelegalno stečene imovine i nadoknadu štete žrtvama korupcije;
 • Razvoj i sprovođenje antikorupcijskih obrazovnih programa i rad sa obrazovnim institucijama na izradi antikorupcijskih etičkih kodeksa;
 • Razvoj metodologija za procenu i smanjenje rizika korupcije;
 • Povećanje odgovornosti i poboljšanje uslova za rad organizacija civilnog društva i medija;
 • Unapređenje efikasnosti i čestitosti institucija i mehanizama koji štite društvo od korupcije (policija, pravosuđe, specijalizovana tela itd), radi što uspešnijeg otkrivanja, obelodanjivanja i kažnjavanja korupcije;
 • Jačanje sistema za zaštitu uzbunjivača, ispitivanje prijavljenih slučajeva korupcije i drugih nezakonitih i štetnih radnji i otklanjanje sistemskih grešaka koje su omogućile da dođe do korupcije;
 • Poboljšanje rada javnog sektora kako bi se osigurala vladavina prava i efikasno korišćenje novca poreskih obveznika;
 • Širenje fronta za borbu protiv korupcije kroz tretiranje ovog problema zajedno sa drugim životno važnim pitanjima (npr. zaštita životne sredine, zaštita prava potrošača);
 • Izgradnja mehanizama za merenje prisustva korupcije u pojedinim društvenim sferama i percepcije korupcije među pojedinim kategorijama ljudi radi provere uspešnosti antikorupcijskih mera i osmišljavanja daljeg delovanja;
 • Praćenje efekata primene antikorupcijskih propisa i implementacije strateških akata za borbu protiv korupcije;
 • Korišćenje mogućnosti koje u borbi protiv korupcije pružaju pregovori o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji.

U oblasti javnih nabavki i javno privatnih partnerstava, TS je bila aktivna i pre donošenja prvog Zakona o javnim nabavkama i sprovela je desetine projekata koji su uključivali analize zakona i podzakonskih akata, monitoring konkretnih slučajeva javnih nabavki i funkcionisanja celokupnog sistema javnih nabavki, inicijative za postupanje državnih organa, analiza rada institucija, praćenje medijskih napisa, analiza uporednopravnih iskustava i evropske regulative i obuka za javne službenike, novinare i nevladine organizacije.

Nemanja Nenadić

Ispred TS radnom grupom rukovodi programski direktor organizacije, Nemanja Nenadić. On je rođen i živi u Beogradu, od 24. aprila 1972. Diplomirano na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Angažovan od 2002. neprestano u nevladinoj organizaciji Transparentnost – Srbija. Na funkciji programskog direktora Udruženja (od 2005) i zvaničnog predstavnika TS u organima upravljanja globalne antikorupcijske organizacije Transparency Internaional (od 2007). Radi na više projekata organizacije Transparentnost Srbija, Transparency International i drugih organizacija i institucija. Povremeno je angažovan kao stručni konsultant od strane drugih subjekata iz zemlje i inostranstva. Radio je za ili sarađivao sa brojnim drugim domaćim i međunarodnim organizacijama, među kojima su naročito česta bila angažovanja kod OEBS, UNDP, RESPA, kao i na projektima brojnih drugih domaćih i stranih nevladinih organizacijama na prostoru Balkana. U nekoliko slučajeva angažovan i na projektima pomoći domaćim državnim organima. Bio je član više radnih grupa za pripremu strateških akata, podzakonskih akata i kodeksa koji su od značaja za prevenciju i suzbijanje korupcije. Radio i za konsultantske firme iz EU na IPA i drugim projektima finansiranim od strane EU. Povremeno angažovan i od strane akademskih institucija, u okviru specijalističkih studija. Radio je kao pravni ili antikorupcijski ekspert, trener, predavač, rukovodilac projekta, istraživač, prevodilac i stručni redaktor tekstova. Ima iskustvo u izradi pravnih analiza, propisa i strateških akata, osmišljavanju i sprovođenju obuka za nevladine organizacije, javne službenike, novinare, studente i druge grupe polaznika iz Srbije i regiona. Davao je mišljenje ili pisane priloge po pitanju borbe protiv korupcije, analize pravnog i institucionalnog okvira ili istraživanja za više međunarodnih organizacija, među kojima su Savet Evrope, Evropska komisija, Evropski parlament, OECD, SIGMA, EBRD, GIZ, Svetska banka, OEBS, ODIHR, GRECO, IBP, V-DEM i IDEA.