Energetika

Radne grupe
koordinator

Radne grupe

Više...

Članovi  Dokumenta  Materijali

Analiza: Finansiranje unapređenja energetske efikasnosti

17. novembar 2016. godine

Koordinatorka Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlje 15 – Energetika Valentina Đureta i član ove RG Aleksandar Macura, autori su analize “Finansiranje unapređenja energetske efikasnosti”, koja je izrađena uz podršku Nemačko-srpske razvojne saradnje kroz program Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

(Pročitajte više)

Analitičkom podrškom do kvalitetnih pregovora

21. oktobar 2016. godine

U toku pregovaračkog procesa Srbije sa Evropskom unijom analitička podrška koju pružaju i organizacije civilnog društva okupljene u radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) važan je segment kroz koji može da se stvori osnova za što kvalitetniji proces i najbolje rezultate. Ono što Srbija, sa svoje strane, iznosi na pregovarački sto treba da bude zasnovano na analizama i istraživanjima. NKEU unutar svojih Radnih grupa ima predstavnike instituta i akademske zajednice koji sprovode analize, međutim, do sada je to uglavnom rađeno na dobrovoljnoj bazi, bez novčane nadoknade. Zbog uloge koju ima u procesu pregovora, analitička podrška je važna, pa je zato neophodno stvoriti i sistem za njeno funkcionisanje. Ovo su neki od zaključaka konferencije “Analitička podrška i javne politike u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji” na kojoj su glavne nalaze svojih analiza predstavili koordinatori Radnih grupa NKEU za poglavlja 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, 15 – Energetika, 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, 23 – Pravosuđe i osnovna  prava i 27 – Životna sredina. Analize su izrađene uz podršku Nemačko-srpske razvojne saradnje kroz program Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, koja je bila i jedan od organizatora ove konferencije.

(Pročitajte više)

Finansiranje projekata energetske efikasnosti tema sastanka radne grupe “Energetika”

22. septembar 2016.

Sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o evropskoj uniji (NKEU) za Poglavlje 15 – Energetika bila je deo programa nacionalne konferenciji o ugovaranju energetskih učinaka koja je održana u četvrtak, 22. septembra u Beogradu. Imajući u vidu važnost razumevanja i promociju koncepta ugovaranja energetskih učinaka (Energy Performance Contracting – EPC), kao ekonomski i tehnički održivog poslovnog modela za investiranje u oblasti energetske efikasnosti u javnim zgradama i uslugama u Srbiji, sednica NKEU RG organizovana je kao deo ove nacionalne konferencije koju je organizovala Stalna konferencija gradova i opština.

(Pročitajte više)

Javno-privatnim partnerstvima do energetske efikasnosti

22. septembar 2016.

Na Nacionalnoj konferenciji o ugovaranju energetskih učinaka održana je panel diskusija u okviru aktivnosti Radne grupe Nacionalnog konventa o evropskoj uniji (NKEU) za Poglavlje 15 – Energetika. Jedan od zaključaka panel diskusije je da je energetska efikasnost polje koje se ne tiče  samo Poglavlja 15 i da je neophodna međusektorska saradnja.

(Pročitajte više)

Održana četvrta sednica Radne grupe za poglavlje 15 – Energetika

30. novembar 2015. godine

Četvrta sednica Radne grupe za poglavlje 15-Energetika održana je u ponedeljak, 30. novembra u Gradskoj kući grada Niša. Niš je odabran za domaćina ove sednice upravo u svetlu skorašnjih reformi lokalne politike u pogledu sistema daljinskog grejanja u ovoj lokalnoj samoupravi.

(Pročitajte više)

Održano treće zasedanje Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije

2. septembar 2015. godine

Treće zasedanje Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije održano je u sredu, 2. septembra 2015. godine u Domu Narodne skupštine Republike Srbije. Sednica je bila posvećena razmatranju predloga Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine.

(Pročitajte više)

Održana druga sednica Radne grupe za poglavlje 15 – Energetika

27. maj 2015. godine

Druga sednica Radne grupe za poglavlje energetika održano je u sredu, 27. maja u opštini Vrbas, koja je odabrana za domaćina sednice upravo kao dobar primer energetske efikasnosti. Fokus sednice bio je na primerima dobre prakse energetske efikasnosti na lokalnom nivou, ali i aktivnostima Ministarstva rudarstva i energetike u procesu pregovora, kao i projektima unapređenja energetske efikasnosti koje sprovodi Vlada Republike Srbije.

(Pročitajte više)

Održana konstitutivna sednica Radne grupe za poglavlje 15 – Energetika NKEU 

3. april 2015. godine

Konstitutivna sednica Radne grupe (RG) eneretika održana je u petak 3. aprila u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Sednicu je otvorila gđa Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa, a prisutnim članovima je plan aktivnosti izneo g. Aleksandar Macura, nezavisni ekspert koji će programski koncipirati naredne sastanke.

(Pročitajte više)